UZDEVUMU KONFIGURĀCIJAS FAILA VEIDOŠANA

Visos HotPotatoes uzdevumu veidošanas vidēs (JCross, JMix, JCloze, JQuiz, JMatch) pieejams darba režīms Options, ConfigureOutput, kura dialoga logos iespējams konfigurēt visu noformējuma elementu, kā arī paskaidrojošo tekstu saturu un izskatu.

20. att.

Konfigurācijas dialoga logā iekļautie apakšdialogi paredzēti uzdevumu noformēšanai atbilstoši autoru iecerēm. Pirmajā apakšdialogā Titles/Instructions var ierakstīt uzdevuma vai vingrinājuma apakšvirsrakstu un uzdevuma izpildei nepieciešamos norādījumus un instrukcijas (skat. 20.att.). 21.attēlā parādīts apakšdialogs Prompts/Feedback, kurā uzdevuma autors var norādīt dažādus komentāru tekstus pareizu un/vai nepareizu atbilžu gadījumā.

21. att.

Nākamajā apakšdialogā Buttons var norādīt dažādu ekrānpogu skaidrojošos tekstus (skat. 22.att.). Visos lodziņos var ierakstīt skaidrojošos tekstus, kuri parādās uz ekrānpogām uzdevuma izpildes laikā.
22. att.

Appearance apakšdialogā norāda vēlamās uzdevuma noformējuma krāsas, piemēram, teksta krāsu, uzdevuma virsraksta krāsu, hipersaišu krāsas utt. Šai pašā apakšdialogā var norādīt teksta fonta veidu un burtu izmērus.

Timer apakšdialogā, var norādīt uzdevuma izpildes laiku (minūtēs un sekundēs), kā arī tekstu, kurš parādās uz ekrāna, ja uzdevuma izpildes laiks tiek pārtērēts.

Other apakšdialogs paredzēts tādu īpašu parametru norādīšanai, kuri neatbilst citiem konfigurācijas apakšdialogiem, piemēram, JavaScript fragmentu ievietošanai.

Custom apakšdialogā iespējams norādīt trīs teksta fragmentus, kas tiek ievietots uzdevumu failā noteiktā vietā ierakstot kādu no norādēm [strUserDefined1], [strUserDefined2], [strUserDefined3]. Bez tam šai pašā apakšdialogā sadaļā Code for insertion into <head> tag var ierakstīt tekstu, kurš tiks automātiski ievietots uzdevuma lapas virsrakstā Internetā.

CGI apakšdialogs paredzēts, lai testu rezultātus nosūtītu pa e-pastu. Šis darba režīms nav pieejams, lietojot HotPotatoes bezmaksas variantu.