UZDEVUMU AR TEIKUMU VARIANTIEM VEIDOŠANA AR JMix

Šos uzdevumus mēdz saukt arī par sajaukto teikumu uzdevumiem (jumbled-sentence). 19.attēlā redzams šī darba režīma logs, kurā tiek rakstīti uzdevuma teikumi.

19. att.

Pamatteikums (Main sentence) – šajā dialoga logā jāieraksta visi uzdevuma teikuma vārdi. Katrs vārds, vārdu savienojums vai pieturas zīme jāraksta atsevišķā rindā, lai uzdevuma izpildes laikā tie parādītos sajauktā veidā. Savukārt, pareizo teikumu (Alternate sentences) sadaļā jāieraksta visi iespējamie pareizo teikumu varianti, kurus var izveidot, izmantojot pamatteikuma elementus. Darba loga apakšējā daļā iespējams norādīt, ka uzrakstītajās atbildēs iespējams izmantot tikai daļu no pamatteikuma vārdiem un pieturas zīmēm. Ja nepieciešams, var ieslēgt brīdinājuma režīmu, ka atbilžu teikumos netiek izmantoti visi pamatteikuma vārdi un pieturas zīmes.