ATBILSTĪBAS UZDEVUMU VEIDOŠANA AR JMatch

Atbilstības uzdevumu lietošana mācību procesā nav tik populāra, kā klasiskie testi ar vairākatbilžu uzdevumiem, jo šādu uzdevumu sagatavošana ir darbietilpīgāka un sarežģītāka, bet vērtēšanas kritēriji ne vienmēr skaidri formulējami.

Atbilstības uzdevuma princips ir samērā vienkāršs – tas sastāv no paskaidrojuma (jautājuma, uzdevuma, ievadvārdiem) un divām uzdevuma daļām, kas sakārtotas ailēs. Pirmajā ailē ir jautājums vai teikuma pirmā daļa, bet otrajā – atbildes vai teikuma turpinājums, tikai sajauktā kārtībā. Skolēna uzdevums ir norādīt otrās ailes atbilžu vai teikuma turpinājumu atbilstību pirmās ailes jautājumiem vai teikuma sākuma daļām, piemēram, sakārtojiet uzrakstītos apgalvojumus tā, lai tie būtu pareizi (norādiet atbilstošos burtus pa kreisi no apgalvojumu numuriem):

_B_1. Latvijas obligātā vispārējā izglītība ir A. 12 gadu

_A_2. Latvijas vidējā vispārējā izglītība ir B. 9 gadu

Atbilstības uzdevumu vērtēšanai nepieciešamie kritēriji ir samērā sarežģīti, jo jānosaka gan katras pareizās atbildes īpatsvars, gan kopējā vērtējuma skala. Šī iemesla dēļ atbilstības uzdevumi nav kļuvuši par populāru sasniegumu pārbaudes paņēmienu.

Atbilstības uzdevumu sagatavošana notiek JMatch dialoga logā (skat. 16.att.).

16. att.

Uzdevuma virsraksta logā ierakstītais teksts tiek izmantots Interneta vidē kā uzdevuma nosaukums. Apgalvojumu rakstīšanas logā var atrasties ne tikai teksts, bet arī attēli, kas ievērojami paplašina un dažādo JMatch lietošanas iespējas. Attēlu failus ievieto, izmantojot Insert, Picture, Picture from Local File.

Noklusējot, jauktie apgalvojumi tiks parādīti saraksta veidā, no kura jāizvēlas pareizais variants. Šādos uzdevumos ekrāna lodziņā Default var ierakstīt tekstu, kas parādīsies atbilžu saraksta pirmajā rindiņā, piemēram, „Sakārto” (skat. 17.att.).

17. att.

Dažos gadījumos uzdevumu var modificēt, fiksējot dažus atbilžu variantus (to izdara, ieklikšķinot atbilstošajos Fix lodziņos ar peles kreiso taustiņu). Šādā gadījumā fiksētie uzdevumi tiks parādīti tieši tā, kā uzrakstīti, bet pārējie – atbilžu sarakstiem, no kuriem jāizvēlas pareizā atbilde. Šādu iespēju var izmantot dažādi, piemēram, ja uzdevumā paredzēts pareizi sakārtot vairākus teikumus, tad pirmo teikumu var fiksēt, lai skolēnam būtu kāds atskaites punkts, no kura sākt uzdevuma izpildi. Dažkārt fiksēšanu var izmantot, lai paskaidrotu, kā jāizpilda uzdevums.

18.att. parādīts darba režīmu saraksts Manage Items, kurā iekļauti visi uzdevumu rediģēšanai nepieciešamie darba režīmi.

18. att.

Pēc tam, kad uzrakstīts uzdevuma teksts, ievietoti nepieciešamie attēli, izveidota iecerētā uzdevuma struktūra, līdzīgi kā iepriekš, jākonfigurē uzdevuma izskats Interneta videi, izmantojot darba režīmu Options, Configure Output. Pēc tam ar TheMasher palīdzību tiek izveidots un saglabāts uzdevuma fails, kuru var atvērt un lietot Interneta pārlūkprogrammā.