UZDEVUMU AR TUKŠO VIETU AIZPILDĪŠANU VEIDOŠANA AR JCloze

JCloze programma paredzēta tādu uzdevumu veidošanai, kuros daļa teksta tiek aizvietota ar „tukšumiem”. Šādi uzdevumi var tikt plaši lietoti valodas un literatūras mācību priekšmetos (dažādās valodās), kā arī citos mācību priekšmetos, lai pārbaudītu domāšanas loģiku un zināšanas noteiktās priekšmeta saturiskajās jomās. Katram „tukšumam” var paredzēt vairākas pareizas atbildes (formāli to skaits nav ierobežots). Uzdevumam var pievienot paskaidrojumus vai „teikt priekšā”. Rezultāti tiek vērtēti automātiski. Programma pieļauj „tukšumu” veidošanu norādītu vārdu vietā vai arī automātisku „tukšumu” veidošanu pēc uzdevuma izstrādātāja norādes, piemēram, „tukšums” tiek veidots katra septītā vārda vietā. Izpildot uzdevumu skolēns ieraksta tukšumos vispiemērotākos vārdus. 14.att. parādīts JCloze programmas logs, kurā notiek uzdevuma sagatavošana.

14. att.

Ja uzdevumā paredzēti vairāki iespējamie pareizie atbilžu varianti, papildu skaidrojumi vai uzvedinoša informācija, tad tā tiek rakstīta dialoga logā, kas atveras pēc klikšķināšanas uz ekrānpogas Gap (skat. 15.att.).

15. att.

Darba režīms Auto-Gap paredzēts sarežģītāku uzdevumu veidošanai, kad pareizo vārdu atrašanai nepieciešama labāka izpratne par tekstā pateikto. Uzdevuma tekstā iespējams ievietot attēlus vai norādes uz Interneta vietnēm. Izvēloties darba režīmu File, Add Reading Text, var sagatavot papildtekstu lasīšanai, kuru var izmantot, lai uzdevuma izpildes laikā nebūtu jāmeklē nepieciešamā papildinformācija.