Aldehīdi un ketoni

Aldehīdi un ketoni (D. Cēdere)