7. Demonstrējumi. Acetons kā šķīdinātājs. Sudraba spoguļa reakcija

DL Acetons kā šķīdinātājs. Sudraba spoguļa reakcija

Demonstrējums

Acetons kā šķīdinātājs

Mērķis. Veidot izpratni par dažādu vielu šķīdību acetonā, parādot demonstrējumus.

Audzēkņiem sasniedzamais rezultāts

  • Pazīst acetonu pēc ārējā izskata.
  • Secina par dažādu vielu šķīdību acetonā, pamatojoties uz eksperimenta novērojumiem.
     

Uzmanību! Strādāt velkmē! Acetons ir viegli uzliesmojošs šķidrums! Acetona tvaiki ir kaitīgi!

Reaģenti un materiāli: propanons (acetons), ūdens, heksāns, etilspirts, augu eļļa; 4 mēģenes ar aizbāžņiem.

Darba gaita

Četrās mēģenēs ielej pa 1 ml acetona. Pirmajā mēģenē pielej 0,5 ml ūdens, otrajā – 0,5 ml heksāna, trešajā – 0,5 ml etilspirta, ceturtajā – 0,5 ml augu eļļas. Mēģenes saskalina. Novēro, ka visas vielas acetonā šķīst labi.

Visās mēģenēs pielej 2-3 ml ūdens un saskalina. Dažās mēģenēs novēro šķīdumu saduļķošanos un pēc laika divu slāņu veidošanos.

Metodiskas piezīmes

Pievienojot ūdeni, otrajā, trešajā un ceturtajā mēģenē veidojas trīskomponentu maisījumi. Duļķošanos novēro, ja maisījums satur divus komponentus, kas savstarpēji praktiski nešķīst: ūdens un heksāns, ūdens un augu eļļa. Ja ūdens būs mazāk un acetons vairāk, tad noslāņošanās var nenotikt.


Demonstrējums

Sudraba spoguļa reakcija

Mērķis. Veidot izpratni par sudraba spoguļa reakciju, veicot demonstrējumu.

Audzēkņiem sasniedzamais rezultāts

  • Pazīst formalīnu pēc ārējā izskata.
  • Zina aldehīdu pierādīšanas reakciju.
  • Izprot sudraba spoguļa reakciju kā oksidēšanas-reducēšanas reakciju.
  • Secina par aldehīdu vieglo oksidēšanās spēju.
Reaģenti un materiāli: formalīns, sudraba spoguļa reaģents; 2 mēģenes, vārglāze ar karstu ūdeni.
Sudraba spoguļa reaģenta pagatavošana

A) Pie dažiem ml 2% AgNO3 šķīduma piepilina 10% amonjaka šķīdumu tik daudz, kamēr radušās nogulsnes tik tikko izšķīst (saskalinot). Maisījumam jābūt dzidram, taču amonjaku nedrīkst pielikt pārākumā.

B) Pie 5 ml 5% AgNO3 šķīduma pievieno 5 pilienus 10% NaOH šķīduma, tad pa pilienam maisot pievieno konc. amonjaka šķīdumu, līdz nogulsnes izšķīst.

Darba gaita

Pagatavotajam reaģentam pievieno 5 pilienus formalīna un saskalina. Mēģeni ievieto vārglāzē ar karstu ūdeni.

Svaigs formalīns veido spoguli pat bez sildīšanas.

2Ag+ + 2OH + HCHO 2Ag + H2O + HCOOH

(ja reaģentu gatavo pēc A varianta)

Metodiskas piezīmes

Lai sudrabs, kas izgulsnējas reakcijā, vienmērīgi noklātu mēģenes sieniņas, mēģenei, jābūt ļoti tīrai. Mēģeni pirms reakcijas var attaukot ar acetonu. Var izmazgāt ar mazgājamo līdzekli, pēc tam ar sārma šķīdumu un izskalot ar ūdeni.

Formaldehīds oksidējas ļoti viegli. Ja reakcija notiek pārāk strauji, sudrabs izgulsnējas amorfu nogulšņu veidā, un spogulis neveidojas, tāpēc formalīnu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni. Spoguļa neveidošanās iemesls var būt arī pārāk strauja karsēšana.

Sudraba spoguļa veidošanos var veicināt, pievienojot nedaudz NaOH šķīduma.

Ja sārms ir pārākumā, tad reakcijas rezultātā veidojas nevis brīva skudrskābe, bet gan tās sāls – amonija formiāts vai attiecīgi nātrija formiāts.