6. Ķīmiskās īpašības

Aldehīdu un ketonu kopīgās ķīmiskās īpašības nosaka karbonilgrupa. Šiem savienojumiem raksturīgas pievienošanas reakcijas, kurās pārtrūkst >C=O grupas divkāršā saite.

Aldehīdu un ketonu atšķirīgā ķīmiskā īpašība - aldehīdi viegli oksidējas. Daudzi aldehīdi lēnām oksidējas ar gaisa skābekli, tos uzglabājot.

ald ox

Ketoni oksidējas ļoti grūti. Ketonu molekulās karbonilgrupa nav saistīta ar ūdeņraža atomu, tāpēc, tos oksidējot, jāpatērē daudz enerģijas, jo jāpārrauj C-C saite. Rodas karbonskābju maisījums.