4. Elektrolītiskā disociācija

Ar elektrolītiskās disociācijas procesiem un elektrolītu reakcijām šķīdumos cilvēki sastopas ikdienā. Lai veicinātu viņu izpratni par šiem procesiem un veidotu saikni starp ķīmijas priekšmetu un reālo dzīvi, šajā nodaļā tiek piedāvāts pētniecisks darbs topošajiem viesnīcu darbiniekiem "Vannošanās un burbuļošana kopā ar ķīmiju".