5. pH vērtības noteikšana

Apgūstot tematus par bāzēm, skābēm un sāļiem, paralēli tiek runāts arī par indikatoriem, kuri parāda vides pH. Lai veicinātu izpratni par pH jēdzienu, šajā nodaļā tiek piedāvāts demonstrējums un skolēnu darba lapa "pH vērtības noteikšana dažādu vielu šķīdumos".

Ja demonstrējumu nav iespējams veikt praktiski, tad var izmantot prezentāciju, kurā ir redzami dažu vielu šķīdumu vides pH.

pH neitrālā vidē pH skābā vidē pH citronskābes šķīd. pH Kret pH HG tīrīānas līdz.

Lai veicinātu izpratni par vielu vides pH nozīmi dabā, ieteicams audzēkņiem patstāvīgi izstrādāt projektu darbu "Skābie lieti". Frizieriem ieteicams izmantot pētniecisko darbu "No kā sastāv šampūni?", kurā viņi praktiski noskaidro, kā matus ietekmē šampūnu vides pH .