3. Elektrolīti un neelektrolīti

Šīs tēmas apgūšanai tiek piedāvats demonstrējuma apraksts skolotājam un darba lapa skolēnam, kura aizpilda vērojot demonstrējumu. Ja nav iespējams veikt demonstrējumu, tad tiek piedāvata prezentācija, kurā ir attēlota dažu vielu elektrovadītspēja.

elektrovadītspēja