6. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu organizācijā pēc būtības var uztvert kā projektu, jo tai ir gan konkrēts mērķis, gan termiņš, kā arī dažādi riski, kā, piemēram, personāla neienteresētība, laika termiņu neprecīza plānošana, neparedzēti izdevumi u.tml. Šajā nodaļā vairāk aprakstīts sistēmas ieviešanas process atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām, kas ir pats pirmais solis uz izcilu organizācijas darbību. Taču aprakstītās darbības var izmantot arī kā organizācijas pilnveidošanas instrumentu bez sertifikācijas.