Procesu vadība profesionālās izglītības iestādē

M. Gineite: Procesu vadība profesionālās izglītības iestādē materiāls

2. Dažādas pieejas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai

Šajā nodaļā apskatītas dažādas pieejas kvalitātes vadības sistēmām organizācijās.