2. Dažādas pieejas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai

Šajā nodaļā apskatītas dažādas pieejas kvalitātes vadības sistēmām organizācijās.