Normatīvie un ieteicamie dokumenti, kuri regulē krievu valodas kā svešvalodas apguvi

Normatīvie un ieteicamie dokumenti, kuri regulē krievu valodas kā svešvalodas apguvi

2. Eiropas Valodu portfelis

Materiāls pieejams Power Point prezentācijā "EIROPAS VALODU PORTFELIS"