8. LIKUMS

8.2. Programmatūras licence

Iegādājoties programmatūru, pircējs pērk nevis pašu programmu, bet gan tiesības to izmantot.

Programmatūras licence (software license) ir lietotāja un programmatūras izstrādātāja juridiska vienošanās, kas nosaka programmatūras lietotāja tiesības un pienākumus, kā arī programmatūras izplatītāja atbildību.

Par pamatu programmas licencei tās izstrādātājs (ražotājs) var ņemt jau gatavus paraugus vai sastādīt to pats, tāpēc licences saturs un garums var būt ļoti atšķirīgs. Parasti licencē tiek iekļauta šāda informācija:

  • programmas licences tips;
  • lietotāja programmas izmantošanas ierobežojumi un izplatīšanas tiesības;
  • izstrādātāja autortiesības un garantijas.

Galalietotāja licences līgums (End-User License Agreement – EULA) ir likumīga vienošanās starp programmas ražotāju un pircēju.

1

Atzīmi par šo vienošanos parasti vai nu uzraksta uz programmatūras pakotnes, un/vai instalēšanas laikā tā ir redzama monitora ekrānā, piemēram:

2

Galalietotāju licenču līgumiem var būt atšķirīgi to spēkā stāšanās veidi, piemēram:

  • ar pakotnes atvēršanas brīdi;
3
  • kad lietotājs nosūtījis ražotājam speciālu akceptēšanas karti;
  • instalējot programmu, nereti lietotājam tiek piedāvāts izlasīt programmatūras licencēšanas noteikumus un tikai pēc tam, kad lietotājs piekritis šiem noteikumiem, var turpināt instalēt vai iedarbināt programmu. Piekrišanas poga parasti satur tekstu Accept, I Accept, I Agree u.tml., piemēram:

4

Lai aizsargātu datorprogrammas no nelegālas kopēšanas, to ražotāji lieto dažādus līdzekļus.

Produkta identifikācijas numurs

Viens no veidiem, kā var tikt aizsargāta programmatūra, ir produkta atslēgas (product key) vai reģistrācijas numura pieprasīšana programmas instalācijas laikā:

5

Atslēga vai numurs parasti sastāv no burtu un ciparu virknes un var:

  • uzlīmes veidā atrasties uz nopirktā programmatūras diska, dokumentācijā vai uzlīmes veidā uz iegādātā datora:

6

  • atsūtīta pa e-pastu.

Produkta identifikācijas (product ID) numurs programmai var tikt piešķirts pēc tās aktivizācijas vai reģistrācijas, piemēram:

7

Produkta identifikācijas vai kārtas numuru dažkārt var apskatīt attiecīgās programmas izvēlnes Help komandas About logā, piemēram:

8

Programmatūras aktivizācija

Programmatūras aktivizācija palīdz pārliecināties, ka programmatūras kopija ir īsta un ka tā netiek izmantota uz vairākiem datoriem, nekā to pieļauj licencēšanas noteikumi.

Tā, piemēram, operētājsistēmas Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 30 dienu laikā pēc instalēšanas ir jāaktivizē. Aktivizācija var notikt automātiski, ja ir pieejams internets, vai pa tālruni. Ja 30 dienu laikā Windows netiek aktivizēts, tas pārstāj darboties.

10
Savukārt, ja netiek aktivizēts Tildes birojs, lietotājs nevar saņemt atjauninājumus.

11

Produkta reģistrācija

Produkta reģistrāciju veic, lai paziņotu tā izgatavotājam, kas produktu ir iegādājies.

Tā, piemēram, programmu atverot pēc instalācijas, var tikt piedāvāts to reģistrēt:

12

Produkta reģistrācija bieži ir priekšnoteikums tam, lai lietotājs varētu saņemt palīdzību, un viens no veidiem, kā programmas ražotāji var cīnīties pret programmatūras nelegālu izmantošanu (pirātismu).

Parasti pēc reģistrēšanas var iegūt atjauninājumus, kā arī citus pakalpojumus. Īpaši svarīgi to ir darīt pretvīrusu programmatūrai.

Produkta reģistrācija var būt nepieciešama arī izplatāmprogrammatūras tālākai darbībai.

13