6. IKT IZMANTOŠANA IKDIENĀ

6.5. Vide

Apkārtējās vides saudzēšanā saistībā ar datora lietošanu var izdalīt divus galvenos virzienus:

 • dabas resursu racionāla izmantošana;
 • vides piesārņojuma samazināšana.

5.5.1. Atkārtota izmantošana

Vides piesārņojumu ietekmē kaitīgu vielu un atkritumu nonākšana tajā.

Tā kā Latvijā datoru intensīva izmantošana notiek aptuveni 20 gadus, tad nolietotie un nederīgie datori un to ierīces vēl nav kļuvušas par nopietnu problēmu. Taču arī šajā jomā var veikt pasākumus, kas palīdz ilgāk un lietderīgāk izmantot datorus un ierīces, piemēram:

 • ievērot katras ierīces lietošanas noteikumus;
 • regulāri veikt ierīču profilaktiskās pārbaudes un apkopi;
 • novecojušas ierīces izmantot tur, kur nav nepieciešama augsta kvalitāte vai liela veiktspēja.

Lai mazinātu dabas resursu patēriņu un piesārņošanu, var veikt šādus pasākumus:

 • racionāli izlietot printera toneri un tinti, piemēram, drukāt melnraksta režīmā (draft), drukāt samazinātā mērogā (vairākas lapas uz vienas lappuses);
 • racionāli izlietot papīru, piemēram, drukāt uz papīra abām pusēm, melnrakstiem lietot jau izmantotas izdrukas, drukāt samazinātā mērogā;
 • izlietotās baterijas, kas satur smagos metālus (toksiskas vielas) un kas, nonākot izgāztuvēs, nodara kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai, nemest atkritumu kastēs, bet aiznest uz to savākšanas vietām, piemēram, tām paredzētās kastēs veikalos. Plašāku informāciju skatīt http://www.baterijas.lv/;

1

 • elektropreces, tai skaitā datora aparatūru, var nodot speciālos savākšanas punktos. Papildus informāciju skatīt Latvijas Zaļā punkta mājaslapā (www.zalais.lv);

2

 • ja dators vairs nav nepieciešams, to var, piemēram, nodot labdarībai vai pārdot lietoto datoru tirgotājiem.

5.5.2. Enerģijas taupīšana

Enerģijas taupīšanas nolūkos lietotājam vēlams izslēgt:

 • monitoru, ja to nav paredzēts lietot vairāk nekā 20 minūtes;
 • datoru, ja to nav paredzēts izmantot vismaz divas stundas.

1

Lai taupītu elektroenerģiju, var iestatīt tādus datora darba režīmus, lai laikā, kad dators vai kāda no ierīcēm ilgstoši nestrādā, tās tērētu mazāk enerģijas. Šie režīmi ne tikai taupa enerģiju, bet arī palīdz ilgāk saglabāt datora ierīču darba spējas.

2

Parasti šādas iespējas nodrošina operētājsistēma un lietotājs var aktivizēt kādu no piedāvātajiem enerģijas taupīšanas režīmiem.

Trīs zināmākie no operētājsistēmas nodrošinātajiem enerģijas taupīšanas veidiem ir:

 • monitora ekrāna izslēgšana;
 • cietā diska un iekšējā modema izslēgšana;
 • procesora palēnināšana vai apstādināšana.

Tā, piemēram, operētājsistēma Windows nodrošina vairākus režīmus:

 • „gatavības” režīms (standby mode) ir stāvoklis, kurā monitors un cietais disks tiek izslēgti un tādējādi dators tērē mazāk enerģijas. Tad, kad datoru atkal sāk lietot, atgriešanās iepriekšējā stāvoklī notiek tūlīt. Šo režīmu var izmantot, ja darbā ar datoru ir neliels pārtraukums. Tā kā darbvirsmas stāvoklis netiek saglabāts cietajā diskā, tad elektropadeves traucējumu gadījumā nesaglabātā informācija var tikt zaudēta. Veids, kā datoru „pamodināt” darbam, dažādiem datoriem var atšķirties, parasti var izmantot datora ieslēgšanas pogu, piespiest jebkuru tastatūras taustiņu, pakustināt peli vai atvērt portatīvā datora vāku;
 • „ziemas guļas” režīmā (hibernation mode) enerģijas taupīšanas nolūkos dators tiek izslēgts, taču pirms tam cietajā diskā tiek saglabāts darbvirsmas stāvoklis (viss brīvpieejas atmiņas saturs). Pēc nākamās datora ieslēgšanas darbvirsmas saturs (atvērtās lietotnes, datnes) būs tieši tāds pats kā pirms režīma izsaukšanas. Lieto, lai taupītu enerģiju, ja pārtraukums darbā ar datoru ir garāks un vēlas datoru izslēgt;
 • „gulēšanas” režīms (sleep mode), kas Windows 7 versijā apvieno abus iepriekšējos režīmus – dators pāriet enerģijas taupīšanas režīmā, cietajā diskā tiek saglabāts darbvirsmas stāvoklis un tūlīt pēc darba atsākšanas tas automātiski tiek atjaunots;

3

 • enerģijas taupīšanas režīms (power save mode), kas, samazinot portatīvā datora veiktspēju (performance), palīdz palielināt bateriju darba ilgumu (energy savings).

Enerģijas taupīšanu var palīdzēt arī ar speciālas ierīces palīdzību, piemēram:

4

Šāda enerģijas taupīšanas poga var būt iebūvēta datora ierīcēs, piemēram:

5