4. PROGRAMMATŪRA

4.2. Programmatūras iedalījums

Datorprogrammas parasti tiek iedalītas:

  • sistēmprogrammās, kas vada datora darbību, piemēram, operētājsistēmas;
  • lietojumprogrammās, ko izmanto, lai ar datora palīdzību izpildītu noteikta veida darbus, piemēram, ievadītu un noformētu tekstu, apstrādātu attēlus, veiktu aprēķinus, pārlūkotu internetu, atskaņotu video.