3. APARATŪRA

3.2. Personālā datora galvenās sastāvdaļas

Datora aparatūra (hardware) ir datu apstrādes sistēmas fizikālā daļa, kurā ietilpst elektriskās, elektroniskās un elektromehāniskās shēmas, iekārtas un to savienojumi, kā arī konstruktīvie elementi.

Dators sastāv no daudzām komponentēm, kuras pēc to novietojuma var iedalīt divās grupās:

 • ierīces, kas ir ievietotas datora sistēmblokā;
 • ārējās ierīces, kas ir atsevišķas, sistēmblokam ar vadu vai citādi (bezvadu) pieslēdzamas ierīces un nodrošina tā ārējos sakarus ar lietotāju, piemēram, datu ievadi vai izvadi, vai citas iespējas, piemēram, datu glabāšanu.
1

Parasti personālajam galda datoram ir šādas sastāvdaļas:

 • pamatplate (sistēmblokā), kurā ievieto vai kurai pieslēdz citas datora sastāvdaļas;
 • procesors (uz pamatplates), kas veic instrukciju izpildi un vada datora ierīču saskaņotu darbu;
 • atmiņa (uz pamatplates), kurā uzglabā programmas un datus;
 • lielapjoma atmiņas ierīces (sistēmblokā vai ārējās), kurās ilgstoši uzglabā datus;
 • ievadierīces (ārējās) informācijas ievadei datorā;
 • izvadierīces (ārējās) informācijas izvadei no datora;
 • sakaru ierīces (sistēmblokā vai ārējās) informācijas apmaiņai starp datoriem vai datoru un komunikāciju ierīci.

2.2.1. Sistēmbloks

Sistēmblokā atrodas:

 • barošanas bloks;
 • ventilatori;
 • diskdziņi;
 • pamatplate jeb mātesplate.
1

Sistēmbloka priekšpusē var atrasties:

 • ieslēgšanas un restartēšanas pogas;
 • gaismas indikatori, kas, piemēram, norāda, ka sistēmbloks ir ieslēgts, ka darbojas cietais disks, u.tml.;
 • ierīču, kas konstruktīvi ievietotas sistēmblokā, priekšējie paneļi;
 • ārējo ierīču pieslēgvietas;
 • ventilācijas atveres.
3
Sistēmbloka aizmugurē var atrasties:
 • ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis;
 • spēka kabeļu pieslēgvieta;
 • pamatplates ārējo ierīču pieslēgvietas;
 • paplašinājuma karšu pieslēgvietas;
 • ventilācijas atveres.
4

Pamatplate

Pamatplate (main board), sistēmas plate (system board) jeb mātes plate (motherboard) ir centrālā jeb galvenā datora montāžas plate. Tā satur svarīgas sistēmas komponentes, kā arī pieslēgvietas citām datora ierīcēm:

 • centrālajam procesoram;
 • atmiņai;
 • diskdziņiem;
 • paplašinājuma kartēm (videokartes, skaņas kartes, tīkla kartes, TV kartes, modems u.c.);
 • ārējām ierīcēm:
2

Nereti tajās ir iebūvēta daļa no minētajām ierīcēm, piemēram, videokarte, skaņas karte un tīkla karte.

2.2.2. Ārējo ierīču pieslēgvietas

Pieslēgvieta jeb ports (port) ir fizikāls savienojums, ar kura starpniecību sinhronizē un vada datu plūsmu starp centrālo procesoru un ārējām iekārtām.

Ārējo ierīču pieslēgvietas pamatplatē:

 • USB (Universial Serial Bus – USB) nodrošina ātru datu pārraidi. Izmantojot USB pieslēgvietas, datoram var pievienot līdz 127 ārējām iekārtām. Lieto ļoti dažādu ārējo ierīču, piemēram, peles, skenera, printera vai ārējo diskdziņu pieslēgšanai:
2

Lai vienai pieslēgvietai varētu pievienot vairākas ierīces, izmanto USB centrmezglu (hub).:

2

 • seriālā pieslēgvieta (serial port):
  • standarta:
3
  • PS/2, kuru galda datoros izmanto peles un tastatūras pieslēgšanai:

4

 • paralēlā pieslēgvieta (parallel port), ko visbiežāk lieto printera pieslēgšanai:
5

 • IEEE 1394 (firewire) ir pieslēgvieta, kas nodrošina ātru datu pārraidi. Datoram var pievienot līdz 63 šāda tipa ārējām iekārtām:
6

Citas pieslēgvietas, kas var būt paplašinājuma kartēm, pamatplatei, kurā tās ir integrētas, vai arī papildus sistēmbloka priekšpusē vai sānos:

 • tīkla kartei, piemēram, Ethernet datortīkla kabeļa pieslēgšanai:

7

 • modemam tālruņa līnijas vada pieslēgšanai:

8

 • grafikas kartei:
  • VGA – monitora analogā pieslēgvieta:
9
  • DVI – monitora digitālā pieslēgvieta:
10 11
 • skaņas kartei:
  • Line Out – austiņu, skaļruņu un citu skaņas izvadierīču pieslēgšanai:
12
  • Line In – skaņas ievadierīču pieslēgšanai:
13
  • Microphone – mikrofona pieslēgšanai:
14
  • Game – multivides papildierīču pievienošanai:

15