Ievads

  • Materiāls domāts skolotājiem stundu sagatavošanai, kā arī skolēniem zināšanu padziļināšanai par indivīdu kā patērētāju.

  • Vēlams izmantot materiālu, kā arī ieteikto literatūru, lai apskatītos jautājumus un citus ar tiem saistītiem jautājumiem varētu apgūt padziļināti

  • Vēlams atbildēt uz pievienotajiem kontroljautājumiem.

Indivīds kā patērētājs var būt dažādos patērētāja aspektos, kas uzliek attiecīgos pienākumus, bet nodrošina arī ar patērētāja tiesībām. Tā, pie termina „patērētājs” LZA Akadēmisko terminu vārdnīcā ir atrodami [AkadTerm]: elektriskās enerģijas patērētājs; elektroenerģijas patērētājs; galvenais patērētājs; galvenais produkcijas patērētājs; kurināmā patērētājs; patērētājs; produkcijas patērētājs; siltumenerģijas patērētājs; vidusmēra patērētājs