Ievads

  • Materiāls domāts skolotājiem stundu sagatavošanai, kā arī skolēniem zināšanu padziļināšanai par preču virzīšanas tirgū elementiem un to ietekmi uz pircēju vērtēšanu.

  • Vēlams izmantot materiālu, kā arī ieteikto literatūru, lai apskatītos jautājumus un citus ar tiem saistītiem jautājumiem varētu apgūt padziļināti

  • Vēlams atbildēt uz pievienotajiem kontroles jautājumiem