10. PIELIKUMI

10.3. 3. pielikums. Datubāzes saglabāšana

Strādājot ar datubāzēm, var rasties nepieciešamība saglabāt datubāzi citā datu nesējā ar citu nosaukumu. Lai datubāzi saglabātu citā datu nesējā ar citu nosaukumu (tiek izveidota datubāzes dublējumkopija):

  • lieto failu izvēlnes File komandu Save As...:

  • atveras dialoglodziņš Save As., kurā:
    • navigācijas rūtī izvēlas mapi, kurā saglabāt datubāzi;

1M5L_09_10_02

    • tekstlodziņā File name ievada datu bāzes nosaukumu;
    • piespiež pogu .