10. PIELIKUMI

10.2. 2. pielikums. Lietotnes palīdzības sistēmas lietošana

Lai papildinātu zināšanas par Base izmantošanas iespējām, var izmantot lietotnes palīdzības sistēmu (help) angļu valodā.

Base palīdzības sistēmu var aktivizēt vairākos veidos, piemēram:

piespiežot taustiņu ;

piespiežot standarta rīkjoslas pogu (OpenOffice.org Help):


Rezultātā atveras dialoglodziņš OpenOffice.org Help OpenOffice.org Base:

Lai atrastu nepieciešamo informāciju, var rīkoties kādā no veidiem, piemēram:

  • ja zina palīdzības tēmas nosaukumu, izmanto indeksa Index cilni:

  • ja vēlās sameklēt nepieciešamo informāciju palīdzības dokumentācijā, izmantojot tās saturu, izmanto Contents cilni:

  • ja zina atslēgvārdus, saistītus ar iespējamo palīdzības dokumentu, izmanto Find cilni:

  • pēc noklusējuma loga labajā pusē ir atvērts noklusētais OpenOffice.org Base palīdzības dokuments, kurā var atrast Base palīdzības ievaddokumentu saites uz dokumentiem par tēmām, kas saistītas ar Base izmantošanu.

Ja taustiņš tiek nospiests darbā ar datubāzi, tad Base mēģinās uzminēt palīdzības kontekstu un atvērs attiecīgo palīdzības dokumentu.