10. PIELIKUMI

10.1. 1. pielikums. Jaunas datubāzes noklusējuma mapes norādīšana

Lai norādītu mapi, kurā pēc noklusējuma tiks izveidota jauna datubāze:
 • atver Options dialoglodziņu, izmantojot rīku izvēlnes Tools komandu Options;
 • izvēlnes OpenOffice.org sadaļu Paths.
  • Šeit var nomainīt noklusētos OpenOffice.org ceļus, tai skaitā noklusēto dokumentu glabāšanas direktorijas ceļu My Documents;

 • My Documents ceļa norāda mapi kādā no veidiem:

piespiežot pogu Default, atjauno noklusēto ceļu līdz mapei (Ubuntu Linux sistēmā parasti /home/lietotajs/Documents);

piespiež pogu .

Atveras dialoglodziņš Select Path, kurā:

1M5L_09_10_01


   • navigācijas rūtī izvēlas mapi, kurā pēc noklusējuma saglabāt jauno datu bāzi;
   • piespiež pogu vai taustiņu .