9. DATUBĀZES OBJEKTU IZVADE

9.1. Formu un pārskatu drukāšana un eksportēšana uz PDF

No Base var izdrukāt un eksportēt uz PDF tikai formu un pārskatu dokumentus. Tas notiek, izmantojot dotās OpenOffice.org Writer iespējas, jo formu un pārskatu noformēšana un pārlūkošana pastarpināti notiek šajā lietotnē.

Gan formas, gan pārskatus var:

 • izdrukāt, izmantojot vai nu standarta rīkjoslas tiešās drukāšanas pogu (Print File Directly), vai arī drukāšanas dialoglodziņu Print, ko atver, izmantojot failu izvēlnes File komandu Print...:


  • dialoglodziņā Print:
  • grupā Printer izvēlas printeri un tā iestatījumus:
   • ja datoram ir pieslēgti vairāki printeri, sarakstā Name var izvēlēties vajadzīgo;
   • piespiežot pogu , var izvēlēties printera iestatījumus;
  • grupā Print range norāda, vai drukāt:
   • All pages – visas objekta lappuses;
   • Pages – tekstlodziņā norāda lappuses numurus, atdalītus ar komatu, vai no-līdz formātā, t.i., 1-5;
  • grupā Copies lodziņā Number of Copies: norāda drukājamo eksemplāru skaitu;
  • piespiež pogu ;
 • apskatīt drukāšanas priekšskatījumā;
 • eksportēt uz PDF;
  • to var izdarīt divējādi – vai nu izmantojot standarta rīkjoslas pogu (Export directly as PDF), kas ļauj apiet PDF eksportēšanas opciju dialoglodziņu PDF Options un doties uzreiz pie faila saglabāšanas, vai arī failu izvēlnes File komandu Export as PDF..., kas šo dialoglodziņu atver:

  • pēc parametru ievadīšanas spiež ;
  • izvēlas vietu, kur saglabāt PDF failu, piešķir failam nosaukumu un saglabā to.

Ieteicams pirms drukāšanas izmantot iespēju Print Preview, lai sagatavotu objektu drukāšanai un varētu iegūt kvalitatīvu izdruku.


8.1.1. Priekšskatījuma skata lietošana

Priekšskatījuma skatā (Print Preview) formu vai pārskatu var aplūkot tādā izskatā, kādā tas tiks izdrukāts.

Lai precizētu drukājamā objekta parametrus priekšskatījuma skatā, atver dokumenta priekšskatījumu:

 • izmantojot standarta rīkjoslas lapas priekšskatījuma pogu (Page Preview);
 • failu izvēlnes File komandu Page Preview: