8. Pārskati

8.1. Pārskata veidošana

Pārskats var tikt veidots dažādos veidos, piemēram, lietojot:

 • pārskata veidošanas vedni;
 • noformējuma skatu.

Parasti pārskatu izveido, lietojot veidni vai vedni, un tad, ja nepieciešams, to rediģē noformējuma vai izkārtojuma skatā.

7.1.1. Pārskata veidošana ar vedni

Lai izveidotu pārskatu, lietojot vedni:

aktivizē pārskata veidošanas vedni, izmantojot galvenā loga uzdevumu rūts uzdevumu Use Wizard to Create Report. Kopā ar pārskatu veidošanas vedni Report Wizard atvērsies arī pārskata noformējuma (Report Design) logs;

pārskatu veidošanas vedņa Report Wizard 1. solī:

 • izkrītošajā sarakstā Tables or queries izvēlas tabulu vai vaicājumu, no kura dati tiks ievietoti pārskatā, piemēram, tabulu Marsruti;
 • sarakstā Available fields atlasa laukus, kas būs pārskatā, un ievieto sarakstā Fields in report, lietojot pogas:
  • – ievietot lauku;
  • – ievietot visus laukus;
  • – atcelt lauka ievietošanu;
  • – atcelt visu lauku ievietošanu;

Pārskatā var ievietot laukus no vairākām tabulām un vaicājumiem.

  • sarakstā Fields in the report var sakārtot ievietotos laukus vēlamajā secībā, kurā tie tiks attēloti pārskatā, izmantojot pogas un ;
  • piespiež pogu ;
 • pārskatu veidošanas vedņa Report Wizard 2. solī:

  • var pielīdzināt virsrakstu (Label), kas tiks izmantots atskaitē, attiecīgajam tabulas/vaicājuma laukam (Field). Piemēram, Ilgums_dienas laukam dod nosaukumu Ilgums, dienas;
 • pārskatu veidošanas vedņa Report Wizard 3. solī:

  • atlasa lauku, piemēram, Menedzeris, pēc kura veikt grupēšanu;
  • piespiež pogu (lai atceltu grupēšanu, lieto pogu );
  • lai izmainītu secību, kādā grupēt (piemēram, vispirms grupēt pēc transportlīdzekļa veida, un pēc tam pēc valsts), izmanto pogas un ;
  • piespiež pogu ;
 • pārskatu veidošanas vedņa Report Wizard 4. solī:

  • izvēlas laukus, pēc kuriem veikt ierakstu kārtošanu, un veidu, kā to darīt;
  • piespiež pogu ;
 • pārskatu veidošanas vedņa Report Wizard 4. solī:

 • grupā Layout of data no paraugiem izvēlas lauku izkārtojumu;
 • grupā Layout of headers and footers no paraugiem izvēlas galveņu un kājeņu, kā arī papildu grafisko elementu izkārtojumu;
 • grupā Orientation izvēlas lapas orientāciju, piemēram, Landscape;
 • piespiež pogu ;
 • pārskatu veidošanas vedņa Report Wizard 5. solī:

 • ievada pārskata nosaukumu (pēc noklusējuma tiek piedāvāts pārskata avota nosaukums, piemēram, Marsruti);
 • norāda, kāda veida pārskatu – statisku (Static report) vai dinamisku (Dynamic report) – vēlas izveidot. Statisks pārskats paliks nemainīgs arī pēc jaunu ierakstu pievienošanas vai eksistējošo mainīšanas. Savukārt dinamisks pārskats katru reizi pēc izmaiņām datubāzē tiks atjaunināts;
 • atzīmē kādu no radiopogām:
  • Create report now – izveidot pārskatu (atzīmēta pēc noklusējuma);
  • Modify report layout – mainīt pārskata dizainu;
 • piespiež pogu .

Rezultātā izveidotais pārskats skatā Report Design var izskatīties šāds: