7. VAICĀJUMI

7.5. Vaicājuma rediģēšana

6.5.1. Kritēriju pievienošana un dzēšana

Lai vaicājumā pievienotu kritēriju:

 • atver vaicājumu noformējuma skatā:

 • novieto kursoru rindas Criterion laukā, kam jāpievieno kritērijs, piemēram, laukā Valsts;
 • ievada kritēriju, piemēram, Portugāle:

 • saglabā izmaiņas un aizver vaicājumu.

Lai vaicājumā dzēstu kritēriju, piemēram, tikko rediģētajā vaicājumā Pec 1. janvara:

 • atver vaicājumu noformējuma skatā:

novieto kursoru rindas Criterion laukā, kam jādzēš kritērijs, piemēram, laukā Valsts:

 • dzēš kritēriju kādā no veidiem, piemēram:
  • lietojot taustiņu ;
  • lietojot taustiņu ;
 • saglabā un aizver vaicājumu.

6.5.2. Lauka pievienošana, pārvietošana, dzēšana, paslēpšana un atsegšana vaicājumā

Lai rediģētu vaicājumu, to atver vaicājumu noformējuma skatā un lieto kādu no rediģēšanas veidiem:

 • lai pievienotu vaicājumā lauku:

  • atver pirmās tukšās kolonnas sarakstu;
  • pievieno lauku, piemēram, Talrunis no tabulas Klienti, izpildot uz tā klikšķi;
 • lai pārvietotu vaicājumā lauku:

  • atlasa lauku, piemēram, Talrunis, izpildot klikšķi brīdī, kad peles rādītāja izskats kolonnas nosaukuma laukā ir ;
  • novieto peles rādītāju uz kolonnas nosaukuma;
  • turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvelk to uz vēlamo vietu (kolonnas jauno atrašanās vietu norāda melna vertikāla svītra, piemēram, starp kolonnām Uzvards un Izbraukšanas_datums);
  • atlaiž peles kreiso pogu;
 • lai dzēstu lauku:

  • atlasa lauku, piemēram, Talrunis, izpildot klikšķi uz lauka atlases rūtiņas virs kolonnas;
  • piespiež taustiņu vai izmanto lauka konteksta izvēlnes komandu Delete;
 • lai paslēptu lauku, atceļ izvēles rūtiņas atzīmēšanu rindā Show, piemēram, laukam Izbrauksanas_datums:

 • lai atsegtu lauku, atzīmē izvēles rūtiņu rindā Show, piemēram, laukam Izbrauksanas_datums: