7. VAICĀJUMI

7.4. Aizstājējzīmju lietošana vaicājumā

Vaicājumos kritēriju norādīšanai lieto šādas aizstājējzīmes.

Rakstzīme

Apraksts

Piemērs

* vai %

Atbilst jebkurš skaits rakstzīmju. Rakstzīmi var izmantot jebkurā vietā rakstzīmju virknē.

ka* atbilst kas, kam un kad, bet neatbilst aka un kāpēc.

? vai _

Atbilst jebkura viena rakstzīme.

l?ka atbilst laka, lūka un lika.


Tālāk dots atlases vaicājumu piemērs, kurā lietota aizstājējzīme „*” un tiek izpildīti šādi nosacījumi:

  • atlase notiek vienā tabulā: Klienti;
  • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Uzvards un Talrunis;
  • jāatlasa ieraksti, kuros uzvārds sākas ar burtu P (atlases kritērijs Like P*);
  • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Uzvardi ar P.