7. VAICĀJUMI

7.3. Loģisko operatoru lietošana vaicājumos

Veidojot vaicājumus, atlases kritērijos var izmantot šādus loģiskos operatorus:

 • AND – visiem kritērijiem jāizpildās vienlaikus;
 • OR – jāizpildās vismaz vienam no uzskaitītajiem kritērijiem;
 • NOT – nedrīkst izpildīties izteiksmei, kas seko operatoram NOT.

Tālāk doti daži atlases vaicājumu piemēri, kuros izmantoti loģiskie operatori:

vaicājumā tiek lietots operators AND un izpildīti šādi nosacījumi:

  • atlase notiek vienā tabulā: Marsruti;
  • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts, Ilgums_dienas, Cena;
  • jāatlasa ieraksti, kuros cena ir no 200 līdz 300 latiem (atlases kritērijs ir >=200 AND <=300);

Valūtu kritērijos norāda kā skaitli.

  • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Cenas.
 • Vaicājumā tiek lietots operators OR un izpildīti šādi nosacījumi:

atlase notiek divās tabulās: Klienti un Marsruti;

 • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts no tabulas Marsruti un Uzvards no tabulas Klienti;
 • jāatlasa ieraksti, kuros kā maršruta mērķis ir valsts Portugāle vai Grieķija (rindā Criteria ievada Portugāle un rindā or ievada Grieķija);
 • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Portugale vai Griekija.

Ir iespējams arī savādāk pierakstīt šo vaicājumu, rindā Criterion atlases kritērijos to norāda, lietojot loģisko operatoru Or: ('Portugāle' OR 'Grieķija'), kā tas pēc noklusējuma ir pieņemts lietotnē Base:

Veidojot vaicājumu, lietotājs pats var izvēlēties, kuru pieraksta formu lietot.

 • Vaicājumā tiek lietots operators NOT un izpildīti šādi nosacījumi:

 • atlase notiek tabulā Marsruti;
 • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts un Transports no tabulas Marsruti;
 • jāatlasa ieraksti, kuros transports nav lidmašīna (rindā Criteria ievada Not Lidmašīna”);
 • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Transports nav lidmasina.