7. VAICĀJUMI

7.2. Salīdzināšanas operatoru lietošana vaicājumos

Veidojot vaicājumus, atlases kritērijos var izmantot šādus salīdzināšanas operatorus:

 • < – mazāks;
 • <= – mazāks vai vienāds;
 • > – lielāks;
 • >= – lielāks vai vienāds;
 • = – vienāds;
 • <> – nav vienāds.

Turpmāk šajā materiālā vaicājumu veidošanas secību neapskatīsim, bet pievērsīsim uzmanību izveidota vaicājuma izskatam noformējuma skatā.

Tālāk doti daži atlases vaicājumu piemēri, kuros izmantoti salīdzināšanas operatori.

 • Pirmajā vaicājumā tiek izpildīti šādi nosacījumi:

  • atlase notiek divās tabulās: Klienti un Marsruti;
  • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts no tabulas Marsruti un Uzvards un Izbrauksanas_datums no tabulas Klienti;
  • jāatlasa ieraksti, kuros izbraukšanas datums ir pēc 2011. gada 1. janvāra (atlases kritērijs ir >#01.01.2011#);
  • atlasītie ieraksti jāsakārto alfabētiskā secībā pēc valstīm un, ja valstis vienādas, tad jāsakārto alfabētiskā secībā pēc uzvārdiem;
  • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Pec 1. janvara.
 • Otrajā vaicājumā tiek izpildīti šādi nosacījumi:

  • atlase notiek divās tabulās: Klienti un Marsruti;
  • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts, Transports, Cena, Ilgums_dienas no tabulas Marsruti un Uzvards no tabulas Klienti;
  • jāatlasa ieraksti, kuros cena ir mazāka par Ls 100 un ilgums nav garāks par 7 dienām (atlases kritērijs ir <100 laukā Cena un <=7 laukā Ilgums_dienas);

Atlasīti tiks tikai tie ieraksti, kuriem izpildās visi rindā Criterion norādītie atlases kritēriji.

 • atlasītie ieraksti jāsakārto alfabētiskā secībā pēc valstīm.
 • vaicājums jāsaglabā ar nosaukumu Isie un letie.