7. VAICĀJUMI

7.1. Vaicājuma veidošana un izpilde

6.1.1. Vaicājuma veidošanas secība

Lai izveidotu vaicājumu:

atver vaicājumu noformējuma skatā (pēc noklusējuma jaunam vaicājumam tiek piešķirts nosaukums Query1):

 • atver dialoglodziņu Add Table or Query (ja tas nav redzams),
  • izmantojot ievietošanas izvēlnes komandu Add Table or Query;
  • izmantojot rīkjoslas tabulu un vaicājumu pievienošanas dialoglodziņa atvēršanas pogu (Add Table or Query);
  • izmantojot taustiņu F7:

 • ievieto vaicājuma dokumentā tabulu vai tabulas, vai iepriekš izveidotus vaicājumus, no kuriem tiks atlasīti ieraksti, dialoglodziņā Add Table or Query lietojot kādu no paņēmieniem:
  • izpildot dubultklikšķi uz objekta nosaukuma:
  • katrai tabulai vai vaicājumam, kuru vēlās pievienot, izpildot šādas darbības:
   • izvēlas objektu no saraksta;
   • piespiež pogu ;
   • piespiež pogu .

Vaicājuma noformējuma skata augšējā daļā redzama ievietotā tabula, piemēram, Marsruti:

1M5L_06_11_01


 • aizpilda vaicājuma noformējuma skata apakšējo daļu, kura ir pazīstama ar nosaukumu QBE režģis (Query By Example grid):
  • rindā Field ievieto to lauku nosaukumus, kuriem jābūt vaicājuma rezultātā un kurus izmantos atlases kritēriju norādīšanai. Lauku ievietošanu var veikt dažādi, piemēram:
   • izpildot dubultklikšķi uz lauka nosaukuma tabulā;
   • izvēloties lauka nosaukumu no saraksta, ko atver rindā Field;
   • pārvelkot lauka nosaukumu no tabulas uz rindas Field atbilstošo kolonnu;
  • rindā Alias var dot alternatīvu nosaukumu vaicājuma laukam;
  • rindā Table tiek norādīta tabula, no kuras ņemts lauks;
  • rindā Sort atver sarakstu un izvēlas no tā ierakstu kārtošanas veidu:
   • ascending – kārtot alfabētiskā vai pieaugošā secībā;
   • descending – kārtot secībā pretēji alfabētiskai vai dilstošā secībā;
   • (not sorted) – nekārtot, t.i., atlasīt ierakstus tādā secībā, kādā tie glabājas tabulā;
  • rindā Visible nosaka, vai rādīt kolonnu vaicājuma rezultātā:
   • atzīmēta izvēles rūtiņa nozīmē – rādīt;
   • neatzīmēta izvēles rūtiņa nozīmē – nerādīt;
  • rindā Function nosaka, kādu funkciju izmantot datu atlases apstrādei;
  • rindā Criterion ievada atlases kritēriju, bet rindā or var ievadīt alternatīvus atlases kritērijus. Kā atlases kritērijus parasti izmanto:
   • skaitļus;
   • tekstu, iekļaujot to pēdiņās (“ ”);
   • datumu vai laiku, iekļaujot to rakstzīmēs #.

6.1.2. Vaicājuma veidošanas piemērs

Pieņemsim, ka dota tabula Marsruti:

Apskatīsim, kā var izveidot vaicājumu, kas izpilda šādus nosacījumus:

 • meklēšana notiek tabulā Marsruti;
 • vaicājuma rezultātā jābūt laukiem Valsts un Transports;
 • jāatlasa ieraksti, kuros kā transporta līdzeklis ir autobuss;
 • atlasītie ieraksti jāsakārto alfabētiskā secībā pēc valstīm.

Lai izveidotu vaicājumu:

 • atver vaicājumu noformējuma skatā, galvenajā logā uzdevumu rūtī izmantojot uzdevumu Create Query in Design View... (parasti atveras arī dialoglodziņš Add Table or Query):

 • ievieto vaicājuma dokumentā tabulu Marsruti, izpildot dubultklikšķi uz tabulas nosaukuma dialoglodziņā Add Table or Query;
 • aizpilda vaicājuma noformējuma skata apakšējo daļu, kā norādīts:

  • rindā Field ievieto lauku Valsts un Transports nosaukumus, piemēram, izpildot dubultklikšķi uz lauka nosaukuma tabulā Marsruti;
  • rindā Sort kolonnā Valsts atver sarakstu un izvēlas no tā ierakstu kārtošanu alfabētiskā secībā;
  • rindā Criteria kolonnā Transports ievada tekstu Autobuss.

6.1.3. Vaicājuma saglabāšana

Izveidoto vaicājumu saglabā kādā no veidiem, piemēram:

 • piespiež ātrās piekļuves rīkjoslas pogu (Save);
 • lieto failu izvēlnes File saglabāšanas komandu Save.

Saglabājot vaicājumu pirmo reizi, atveras dialoglodziņš Save As, kurā:

 • tekstlodziņā Query Name ievada vaicājuma nosaukumu, piemēram, Autobuss:

Norādot vaicājuma nosaukumu, jāņem vērā, ka nav iespējams saglabāt vaicājumu ar tādu pašu nosaukumu, kāds ir kādai no datu bāzē esošām tabulām.

 • piespiež pogu .

6.1.4. Vaicājuma izpildīšana

Ja vaicājums ir atvērts noformējuma skatā, tad, lai to izpildītu, lieto kādu no veidiem, piemēram:

 • piespiež vaicājuma noformēšanas rīkjoslas vaicājuma izpildīšanas pogu (Run Query);
 • izmanto rediģēšanas izvēlnes Edit komandu Run Query.
 • Ja vaicājums ir aizvērts, tad vaicājumu izpilda kādā no veidiem, piemēram:
 • veicot dubultklikšķi datubāzes objektu izvēles rūtī uz vaicājuma ikonas, piemēram, ;
 • lietojot vaicājuma konteksta izvēlnes komandu Open.

Tiek parādīti tikai tie ieraksti, kas atbilst sastādītajiem datu atlases kritērijiem: