11. VINGRINĀJUMI

11.3. Formas

7. vingrinājums

Atvērt Base lietotni.

Atvērt datu bāzi Turisms.

Izveidot formu tabulai Klienti, lietojot vedni.

Saglabāt formu ar nosaukumu Klienti.

Pievienot formai Klienti jaunu ierakstu.

Ievadīt jaunajā ierakstā šādus datus:

Personas kods

Uzvārds

Tālrunis

Samaksāts

Izbraukšanas datums

Maršruta ID

010180-11111

Ziema

26620620

13.03.2011.

4

Pārvietoties uz pirmo ierakstu un nomainīt tālruņa numuru uz 29122112.

Pārvietoties uz ierakstu, kura primārās atslēgas lauka vērtība ir 6, un dzēst ierakstu.

Aizvērt formu Klienti, saglabājot veiktās izmaiņas.

8. vingrinājums

Izveidot formu tabulai Marsruti, lietojot vedni. Formā iekļaut visus tabulas Marsruti laukus.

Saglabāt formu ar nosaukumu Marsruti_ving.

Atvērt formu Marsruti_ving noformējuma skatā.

Ievietot formas dokumentā tikai datumu (laiku neievietot!).

Ievietot formas dokumentā attēlu Logo.jpg.

Pārvietot attēlu pie formas kreisās malas.

Pievienot formas dokumentam tekstu Maršruti.

Iestatīt tekstam rakstzīmju lielumu 22, treknraksta stilu un centrēšanu.

Atvērt formu formas skatā un novērtēt tās izskatu.

Ja dokumentā ievietotie objekti pārklājas vai neizskatās sakārtoti, tad atgriezties noformējuma skatā un veikt rediģēšanas darbības, lai objekti nepārklātos.

Aizvērt formu Marsruti_ving, saglabājot veiktās izmaiņas.

Aizvērt datu bāzi Turisms.

Aizvērt Base lietotni.