6. FORMAS

6.3. Formas rediģēšana

Kā jau tika norādīts, formas rediģēšana notiek OpenOffice.org Writer lietotnē. Lai formu rediģētu, vispirms to atver rediģēšanas skatā, iezīmējot formu datubāzes objektu izvēles rūtī:

 • izmantojot formu konteksta izvēlnes komandu Edit;
 • izmantojot galvenā loga konteksta rīkjoslas formas rediģēšanas pogu (Edit):

Lai noformētu formu, ir pieejamas divas rīkjoslas. Tās ir formas noformējuma (Form Design) rīkjosla un formas vadīklu (Form Controls) rīkjosla. Vēl papildus ir pieejamas Writer zīmēšanas (Drawing) rīkjosla, ar kuru var pievienot papildu grafiskos elementus, tai skaitā attēlus, un formatēšanas (Formatting) rīkjosla, ar kuras palīdzību var noformēt tekstu, ko var pievienot formas dokumentam.

Formas noformējuma rīkjoslā ir pieejamas formas iestatījumu (Form), formas navigatora (Form Navigator), datu lauku ievietošanas (Add Field) un vadīklu aktivizācijas kārtības (Activation Order) pogas.

Formas vadīklu rīkjoslā ir pieejamas papildu vadīklu (More Controls), izvēles rūtiņas vadīklas (Check Box), etiķetes lauka (Label Field), formatētā lauka (Formatted Field), spiežamās pogas vadīklas (Push Button), opciju pogas vadīklas (Option Button), sarakstlodziņa vadīklas (List Box) un kombinētā lodziņa (Combo Box) pogas. Papildus vēl ir pieejama noformējuma režīma izslēgšanas/ieslēgšanas poga (Design Mode On/Off), kas dod iespēju pārbaudīt noformētās formas dokumenta darbību ar reāliem datiem.

Piemēram, lai formas dokumentam iestatītu citu fona krāsu, piemēram, baltu, izpilda šādas darbības:

 • izmanto formatēšanas izvēlnes Format komandu Page..., kas atver aktīvo lapas stila formatēšanas dialoglodziņu (Page Style: Default):

  • atver fona cilni (Background), izvēloties un izpildot klikšķi uz tās vienu reizi;
  • ar peles kursoru norāda un veic klikšķi uz baltās krāsas;
  • apstiprina izvēli, spiežot .

Lai dokumentam pievienotu etiķetes lauku:

 • izmanto formas vadīklu rīkjoslas etiķetes lauka pogu (Label field);
 • iezīmē lauku, kurā atradīsies teksts:

 • atlaižot peles kursoru, parādīsies etiķetes lauks izvēlētajā izmērā ar tekstu Label Field;
 • ar dubultklikšķi uz etiķetes lauka vai ar konteksta izvēlnes komandu Control... atver vadīklas iestatījumu dialoglodziņu:

  • norāda etiķetes tekstu, piemēram, Maršruti, Label tekstlodziņā;
  • norāda fontu, tā izmēru un efektus, izmantojot ... pogu blakus Font tekstlodziņam;
 • aizver vadīklas iestatījumu dialoglodziņu.
Lai dokumentā ievietotu datumu:
 • izmanto ievietošanas izvēlnes Insert apakšizvēlnes Fields komandu Date;
 • ja vēlas papildu noformējumu, tad iegūst lauka konteksta izvēlni un izvēlas Fields... komandu. Tiek iegūts Writer lauku rediģēšanas dialoglodziņš:

 • Apstiprina vēlamo datuma formātu un izvēli ar .

Lai dokumentā ievietotu grafisku datni (attēlu):

 • izmanto ievietošanas izvēlnes Insert apakšizvēlnes Picture komandu From File... vai arī izmantojot zīmēšanas rīkjoslas attēlu ievietošanas no faila pogu (From File);
 • dialoglodziņā Insert picture norāda uz failu un apstiprina izvēli ar :

 • novieto attēlu vajadzīgajā vietā un pielāgo tā izmēru:

Atverot formu formas skatā, redzams noformēšanas rezultāts.