6. FORMAS

6.2. Darbības ar ierakstiem formā

Lai veiktu darbības ar ierakstiem, formu atver formas skatā no Base galvenā loga kādā no šiem veidiem:

 • izpilda dubultklikšķi uz formas ikonas datubāzes objektu izvēles rūtī;
 • lieto formas konteksta izvēlnes komandu Open:

5.2.1. Ierakstu pievienošana

Lai formai pievienotu jaunu ierakstu, lieto kādu no paņēmieniem, piemēram, izpilda klikšķi navigācijas joslā uz pogas .

5.2.2. Datu ievadīšana un rediģēšana

Lai ievadītu datus ierakstā:

 • izpilda klikšķi laukā;
 • ievada datus, lietojot tastatūru;

Ievadot datus, jāņem vērā lauka datu tips un rakstzīmju un skaitļu (veselo un decimāldaļu) skaits, ko Base atļauts pieņemt attiecīgajā laukā.

 • uz nākamo lauku pāriet, lietojot taustiņu vai .

Dati tiek apstiprināti un saglabāti katrā ierakstā automātiski, pārejot uz citu ierakstu.


Lai ierakstā rediģētu datus:

 • izpilda klikšķi vietā, kur dati jārediģē;
 • veic datu rediģēšanu, piemēram:
  • dzēš kļūdaini ievadītu rakstzīmi, lietojot taustiņu vai , un ievada pareizo;
  • dzēš lauka saturu, atlasot to un piespiežot taustiņu vai , un tad ievada jaunus datus (ja tas ir vajadzīgs).

Kamēr rediģētais ieraksts nav saglabāts, veiktās darbības var atsaukt, lietojot formas navigācijas rīkjoslas pogu (Undo).

5.2.3. Pārvietošanās starp ierakstiem

Lai pārvietotos starp ierakstiem formā, var lietot navigācijas joslas pogas:

 • – pārvietoties uz pirmo ierakstu;
 • – pārvietoties uz iepriekšējo ierakstu;
 • – pārvietoties uz nākamo ierakstu;
 • – pārvietoties uz pēdējo ierakstu.
 • Lai pārvietotos uz norādīto ierakstu:
  • navigācijas joslas tekstlodziņā ieraksta kārtas numuru;
  • piespiež taustiņu .

5.2.4. Ierakstu kārtošana formā

Lai formā sakārtotu ierakstus, lietojot lenti:

 • novieto kursoru laukā, pēc kura notiks kārtošana;
 • veic ierakstu kārtošanu kādā no veidiem:
  • lai sakārtotu ierakstus alfabētiskā vai augošā skaitliskā secībā, piespiež rīkjoslas pogu (Sort Ascending);
  • lai sakārtotu ierakstus secībā pretēji alfabētiskai vai dilstošā skaitliskā secībā, piespiež rīkjoslas pogu (Sort Descending);
  • lai sakārtotu ierakstus tabulā pēc līdz pat trim laukiem, izmanto dialoglodziņu Sort Order, ko izsauc ar tabulas datu rīkjoslas pogu (Sort):

5.2.5. Ierakstu dzēšana

Lai dzēstu aktīvo ierakstu:

 • lieto formas navigācijas rīkjoslas ieraksta dzēšanas pogu (Delete Record).

Atveras brīdinājuma lodziņš, kurā norādīts, ka dzēstu ierakstu atjaunot nevar:

 • apstiprina dzēšanu, brīdinājuma lodziņā piespiežot pogu .

5.2.6. Filtru lietošana

Filtrus lieto, lai atlasītu ierakstus pēc noteiktiem kritērijiem.

Lai formai pievienotu filtru pēc atlasītajiem datiem:

 • atver formu formas skatā;
 • atlasa datus vai novieto kursoru uz datiem, pēc kuriem jāatlasa ieraksti, piemēram, 2. ierakstā laukā Transports vārdā Autobuss:

 • pievieno filtru, tabulas datu rīkjoslā izmantojot automātiskās filtrēšanas pogu (AutoFilter):

Navigācijas rīkjoslā tiek raksturots filtrēšanas rezultāts:

 • filtrs ir pielietots ();
 • redzams pirmais no diviem atrastajiem ierakstiem ().

Lai formai pievienotu filtru pēc formas:

 • atver formu formas skatā;
 • atver formas filtrēšanas rīkjoslu, izmantojot formas navigācijas rīkjoslas pogu (Form-Based Filters). Formas navigācijas josla tiek noslēpta, un tiek dota iespēja norādīt filtra parametrus pirms to attiecināšanas, izmantojot formas filtrēšanas rīkjoslas pogu (Apply Form-Based Filter):

 • filtrēšanas formā izvēlas filtrēšanas kritēriju vai kritērijus kādā no veidiem:
  • filtrēšana pēc viena kritērija:

  • izpilda klikšķi laukā, piemēram, Transports;
  • ieraksta virkni, pēc kuras filtrēt, piemēram, vārdu Autobuss;
  • spiež formu filtra attiecināšanas pogu (Apply Form-Based Filter);
 • filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem dažādos laukos (tiek atlasīti ieraksti, kuriem izpildās visi kritēriji), piemēram, diviem:
  • ieraksta filtrēšanas kritēriju vienā laukā, piemēram, vārdu Autobuss laukā Transports:

  • ieraksta filtrēšanas kritēriju otrā laukā, piemēram, vārdu Itālija laukā Valsts;
 • filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem vienā laukā (tiek atlasīti ieraksti, kuriem izpildās vismaz viens kritērijs), piemēram, diviem:

  • lai šādu filtrēšanu veiktu, ir jāatver filtru navigatora logs Filter navigator. To paveic ar formas filtru rīkjoslas pogu (Filter Navigation);
  • vispirms ieraksta pirmo kritēriju. Filtru navigatora logā parādās iespēja definēt filtra Or daļu;
  • izvēloties filtra Or daļu, forma attīrās, un var ievadīt otro nosacījumu filtram. Ievadot to, parādās vēl papildus Or daļa;
  • spiež formu filtra attiecināšanas pogu (Apply Form-Based Filter), lai iegūtu rezultātu.

Filtru var noņemt, izmantojot formas noformējuma rīkjoslas pogu (Remove Filter/Sort).