6. FORMAS

Forma (Form) ir datu bāzes objekts, ko var izmantot datu ievadīšanai, aplūkošanai un rediģēšanai. Darbs ar formu ir ērtāks nekā ar tabulu, jo parasti tajā redzams tikai viens ieraksts.

Darbam ar formām ir paredzēti divi skati:

formas skats, kurā var veikt darbības ar ierakstiem un datiem ierakstos. Šo skatu lieto līdzīgi kā datu lapas skatu tabulās;

noformējuma skats, kurā formas noformēšanu un struktūras rediģēšanu var veikt daudz detalizētāk nekā izkārtojuma skatā.

Abus šos skatus nodrošina OpenOffice.org Writer lietotne, loga nosaukums ir arī līdzīgs (Form Design), tikai formas skatā visas noformējuma iespējas ir deaktivizētas un ir iespējama vienīgi formu datu apstrāde, kā arī formas skata logam nosaukumā ir pievienota atzīme par iespēju tikai labot datus, nevis formu (read-only).