11. VINGRINĀJUMI

11.2. Tabulas

2. vingrinājums

Atvērt Base lietotni.

Izveidot datubāzi ar nosaukumu Turisms.

Izveidot tabulu ar nosaukumu Marsruti, kā norādīts, ievērojot, ka lauks Marsruta_ID ir primārās atslēgas lauks:

Lauka nosaukums

Datu tips

Lauka īpašības

Lauka izmērs

Formāts

Marsruta_ID

Integer

10

AutoValue

Valsts

Text

30


Transports

Text

20


Ilgums_dienas

Number

10

General Number

Cena

Number

10

Curency

Menedzeris

Text

40


Ievadīt tabulā sešus pilnīgi aizpildītus ierakstus, kā parādīts (lauks Maršruta ID aizpildās automātiski).

Maršruta ID

Valsts

Transports

Ilgums_dienas

Cena

Menedžeris

0

Zviedrija

Prāmis

1

Ls 42,00

Putnis

1

Itālija

Autobuss

8

Ls 265,00

Jautrīte

2

Portugāle

Lidmašīna

11

Ls 740,00

Putnis

3

Grieķija

Lidmašīna

10

Ls 520,00

Jautrīte

4

Vācija

Autobuss

9

Ls 290,00

Putnis

5

Turcija

Autobuss

16

Ls 394

Jautrīte

Aizvērt tabulu Marsruti.

3. vingrinājums

Izveidot datu bāzē Turisms tabulu ar nosaukumu Klienti, kā norādīts, ievērojot, ka lauks Klienta_ID ir primārās atslēgas lauks:

Lauka nosaukums

Datu tips

Lauka īpašības

Lauka izmērs

Formāts

Noklusētā vērtība

Klienta_ID

Integer

10

AutoValue


Personas_kods

Text

12Uzvards

Text

30Talrunis

Text

12Izbrauksanas_datums

Date


DD.MM.GGGG


Samaksats

Yes/NoNo

Marsruta_ID

Integer

10
Ievadīt tabulā pilnīgi aizpildītus ierakstus, kā parādīts (lauks Klienta ID aizpildās automātiski):

Klienta ID

Personas kods

Uzvārds

Tālrunis

Izbraukšanas datums

Samaksāts

Maršruta ID

0

120186-10011

Pauls

67123123

13.03.2011.


4

1

151590-12332

Rubenis

26898989

20.04.2011.


1

2

060788-16321

Avota

63020345

13.01.2011.

Yes

2

3

280255-10498

Karlsons

29620181

23.02.2011.

Yes

0

4

211068-11001

Kārkla

299456789

23.02.2011.

Yes

0

5

131189-12301

Lapsa

29456678

20.04.2011.


1

6

010175-11121

Liepiņa

29122112

13.01.2011.

Yes

2

7

010180-11111

Ziema

26620620

14.06.2011.


5

8

301159-10101

Jaunzars

26132345

14.05.2011.

Yes

3


Aizvērt tabulu Klienti.

4. vingrinājums

 1. Atvērt tabulu Marsruti noformējuma skatā.
 2. Indeksēt lauku Valsts tā, lai tiktu pieļauti dublikāti.
 3. Mainīt lauka Menedzeris pieņemto datu izmēru no 40 uz 35.
 4. Aizvērt tabulu Marsruti.
 5. Izveidot viendaudznozīmīgu saiti, kas saista lauku Marsruti_ID tabulās Marsruti un Klienti.

5. vingrinājums

 1. Atvērt tabulu Marsruti datu lapas skatā.
 2. Tabulā Marsruti, izmantojot meklēšanas komandu, atrast un apskatīt ierakstus, kas satur frāzi Putnis.
 3. Atlasīt vārdu Putnis vienā no ierakstiem un lietot filtru, lai atlasītu ierakstus, kuros dati ir vienādi ar frāzi Putnis.
 4. Pārliecināties, ka datu atlase veikta pareizi, un noņemt filtru.
 5. Pievienot tabulai filtru pēc formas, kas atlasa ierakstus, kuros transports ir Lidmašīna. Lietot filtru, pārliecināties, ka datu atlase veikta pareizi, un noņemt filtru.
 6. Sakārtot tabulas Marsruti ierakstus pēc lauka Valstis alfabētiskā secībā.
 7. Sakārtot tabulas Marsruti ierakstus pēc lauka Marsruta_ID skaitliski augošā secībā.

Atlasīt un izdrukāt ierakstus, kuru primārās atslēgas lauka Marsruta_ID vērtība
ir 2, 3 un 4.

Aizvērt tabulu Marsruti.

Aizvērt datu bāzi Turisms.

6. vingrinājums

Atvērt datu bāzi Darba.

Atvērt tabulu Marsruti un dzēst ierakstu, kura primārās atslēgas laukā ir vērtība 3.

Mainīt visu lauku platumu atbilstoši garākajam lauka saturam.

Aizvērt tabulu Marsruti.

Izveidot vienviennozīmīgu saiti, kas saista lauku Marsruti_ID tabulās Marsruti un Marsruti_info.

Aizvērt datu bāzi Darba.

Aizvērt Base lietotni.