5. TABULAS

5.4. Tabulas struktūras maiņa

Tabulas struktūras maiņa parasti tiek veikta noformējuma skatā.

4.4.1. Lauka pievienošana

Lai esošai tabulai pievienotu jaunu lauku:

 • norāda lauka atrašanās vietu kādā no veidiem, piemēram:
  • ar konteksta izvēlnes komandu Insert Rows (jānorāda, ka ievietot lauku pa vidu jau izveidotajiem nav iespējams);
  • izpilda klikšķi kolonnas Field Name pirmajā brīvajā rindā:

 • ievada jaunā lauka vārdu un norāda lauka tipu un īpašības:

4.2.2. Lauka dzēšana

Lai lauku dzēstu:

 • atlasa lauku, atzīmējot to ar atlases rūtiņu;
 • veic dzēšanu kādā no veidiem, piemēram, ar:
  • taustiņu ;
  • konteksta izvēlnes komandu Delete Rows:

Ja mēģina dzēst lauku, kas ir daļa no relācijas, tad atveras brīdinājuma dialoglodziņš par to, ka lauks ir saistīts ar ierakstiem citās tabulās:

4.4.3. Lauka īpašību maiņa

Lai mainītu lauka īpašības, piemēram, izmēru laukam ar tipu teksts (Text):

 • izvēlas lauku, kam jāmaina izmērs, piemēram, Menedzeris:

 • izpilda klikšķi rūts Field Properties īpašības Length tekstlodziņā;
 • ievada jauno lauka izmēru, piemēram, izmēra 30 vietā ievada 20.

Mainot lauka izmēru, iespējamas šādas situācijas:

 • lauka izmērs tiek palielināts. Tad ievadītie dati paliek nemainīti un turpmāk var ievadīt lielāku rakstzīmju skaitu atbilstoši īpašības Length tekstlodziņā ievadītajai vērtībai;
 • lauka izmērs tiek samazināts. Šajā gadījumā nav jāuztraucas par iespējamu datu zaudēšanu, jo datu apjomu laukā nosaka tā datu tips (Field Type) un, tikai mainot to, dati var tikt apdraudēti (piemēram, mainot decimālskaitļu tipu uz veselo skaitļu tipu). Datubāzes lietotājs šādi var mainīt tikai datu apjomu, kas tiek pieņemts no lietotāja.

Ja tiek mainīts lauka datu tips, kurā nevar saglabāt viena vai vairāku ierakstu lauka esošās vērtības (pārsvarā tas notiek, mainot no lielāka veselo skaitļu datu tipa uz mazāku, un lauks satur skaitli, kas neiekļaujas mazākajā skaitļu datu tipā, piemēram, Integer uz TinyInt), tad, saglabājot tabulu, atveras dialoglodziņš, kurā norādīts, ka Base nespēj pārveidot doto lauku un piedāvā to izdzēst un izveidot jaunu lauku ar jauno datu tipu, bet tādu pašu nosaukumu. Tas nozīmē, ka lauka dati visos ierakstos tiks zaudēti:

Piespiežot dialoglodziņā pogu , vecais lauks tiks dzēsts ar visām vērtībām, un tā vietā tiks izveidots jauns ar tādu pašu nosaukumu. Tādējādi šo darbību vēlams veikt tikai tad, ja ir bijusi kļūda datu tipa izvēlē un tabulā nav ievadīts nozīmīgs apjoms ierakstu.