5. TABULAS

5.2. Lauka īpašības

Definējot lauku, ar tā īpašību (field properties) palīdzību nosaka datu attēlošanas un ievadīšanas nosacījumus.

Nosacīti lauka īpašības var iedalīt divās grupās:

 • lauka absolūtā izmēra īpašība, kuru tas iegūst no datu tipa, kas ir tā pamatā;
 • īpašības, ko nosaka lietotājs.

4.2.1. Lauka izmēra maiņa

Lauka izmērs (Length) nosaka, cik no ievadītajiem datiem tiks saglabāti. Tas nenosaka lauka absolūto ietilpību – to nosaka lauka datu tips, kas tiek norādīts Field Type. Daudziem datu tipiem nav reālistiska limita, piemēram, tas ir 2 GB binārajiem un teksta laukiem. Ja lauka datu tips izmēros ir mazāks par uzdoto lauka izmēru (piemēram, izmantojot TINYINT), tad Base par to brīdinās un neļaus tādu konfigurāciju saglabāt.

Lai mainītu lauka izmēru:

 • izvēlas lauku;
 • rūtī Field Properties izpilda kādu no darbībām, piemēram:
  • laukam ar tipu teksts (Text), piemēram, Valsts:

   • izpilda klikšķi Length tekstlodziņā;

Maksimālais teksta lauka izmērs Base vidē var būt 2 GB (kas ir aptuveni 268 miljoni rakstzīmju). Jo mazāks ir lauka izmērs, jo mazāk vietas atmiņā aizņem dati un tie tiek ātrāk apstrādāti.

   • ievada lauka izmēru, piemēram, 100;
  • laukam ar tipu skaitlis (Number), piemēram, Ilgums_dienas:

   • izpilda klikšķi Length tekstlodziņā;
   • norāda maksimālo rakstzīmju skaitu, ko var ievadīt šajā laukā.

4.2.2. Datu attēlošanas formāta maiņa

Formāts (Format example) nosaka datu attēlošanas formātu.

Lai mainītu formātu:

 • izvēlas lauku;
 • pie rūts Field Properties tekstlodziņa Format example nospiež pogu ;
 • dialoglodziņā Field Format izvēlās kategoriju no Category saraksta un pēc tam iepriekš sagatavoto formātu no Format saraksta, piemēram:
  • laukam ar tipu skaitlis (Number), piemēram, Ilgums_dienas, kategoriju Number un formātu General:

  • laukam ar tipu datums (Date), piemēram, Izbrauksanas_datums, kategorijas Date formātu DD.MM.YY (piemērā 31.12.99):

  • laukam ar tipu skaitlis (Number), piemēram, Cena, kategorijas Currency formātu Ls -1 234,00:

4.2.3. Saglabājamā un attēlojamā decimālo zīmju skaita maiņa

Attēlojamais decimālo zīmju skaits (Decimal places) nosaka, cik zīmju tiks attēlots pa labi no decimālā atdalītāja (latviešu lokālē – aiz komata). Savukārt saglabājamais decimālo zīmju skaits nosaka, cik daudz ciparu aiz komata tiks saglabāts datubāzē.

Lai mainītu saglabājamo decimālo zīmju skaitu:

 • izvēlas lauku ar tipu skaitlis (Number), piemēram, Ilgums_dienas;
 • rūts Field Properties tekstlodziņā Decimal places norāda mums vēlamo skaitļu skaitu aiz komata:

Lai mainītu attēlojamo decimālo zīmju skaitu:

 • izvēlas lauku ar tipu skaitlis (Number), piemēram, Ilgums_dienas;
 • pie rūts Field Properties tekstlodziņa Format example piespiež pogu ;
 • dialoglodziņā Field Format tekstlodziņā Decimal places norāda attēlojamo decimālo zīmju skaitu:

4.2.4. Lauka satura noklusētās vērtības iestatīšana

Lauka satura noklusētā vērtība (Default value) ir vērtība, kas automātiski parādās jaunā tukšā ierakstā.

Lai iestatītu lauka satura noklusēto vērtību, piemēram, patiesuma laukam (Yes/No):

 • izvēlas lauku, piemēram, Samaksats;
 • izpilda klikšķi rūts Field Properties tekstlodziņā Default Value;
 • izvēlas noklusēto vērtību, piemēram, No (nav samaksāts).

Teksta un skaitļu laukiem ir pieejams tekstlodziņš, kurā var ierakstīt noklusēto vērtību.

4.2.5. Lauka vērtības obligāta ievadīšana

Datu ievades pieprasīšanu (Entry required) lieto, lai norādītu, vai datu ievade laukā ir obligāta.

Lai noteiktu, ka lauka vērtība jāievada obligāti:

 • izvēlas lauku;
 • atver rūts Field Properties īpašības Entry required sarakstu;
 • sarakstā izvēlas iespēju Yes:

Ja jauna ieraksta laukā dati netiek ievadīti, tad, saglabājot ierakstu, atveras paziņojuma logs par mēģinājumu ievietot tukšu vērtību laukā, kurā to nedrīkst darīt:

4.2.6. Lauka indeksēšana

Indekss (index) ir datu lauka īpašība, ko datu bāzes lietotne izmanto, lai paātrinātu ierakstu kārtošanu vai atlasi. Tā kā ierakstu kārtošana un meklēšana parasti notiek pēc primārās atslēgas, tad primārās atslēgas lauks tiek indeksēts automātiski, nepieļaujot dublikātus.

Lietotājs pats var indeksēt jebkuru lauku. Taču jāņem vērā, ja tiek indeksēti daudzi lauki, tad palēninās datubāzes darbība. Tāpēc indeksus ir mērķtiecīgi iestatīt tikai tiem laukiem, pēc kuriem paredzams bieži kārtot vai meklēt ierakstus.

Lai indeksētu lauku:

 • atver indeksu dialoglodziņu Indexes, izmantojot tā atvēršanas pogu (Index Design) tabulas formatēšanas skata loga (Table Design) standarta rīkjoslā:
  • izvēlas izveidot jaunu indeksu, izmantojot pogu (New Index);
  • norāda, kādus laukus indekss saturēs (Index field), kādā secībā tiem jābūt sakārtotiem (Sort order), kā arī – vai indekss ir unikāls vai ne (Unique):

  • pēc tam indekss ir jāsaglabā – to paveic, izmantojot pogu (Save Current Index) vai arī izejot; Base par to atgādinās:

  • ja vēlas atgriezties pie noklusētā indeksa šai tabulai, izmanto pogu (Reset Current Index).

Ne primārās atslēgas laukiem parasti izvēlas neatzīmēt unikalitāti (Unique), jo lauka saturs tabulā var atkārtoties.