4. OPENOFFICE.ORG BASE LIETOŠANAS PAMATI

4.4. Objektu attēlošanas skati

Ar jebkuru datubāzes objektu var strādāt divos atsevišķos – noformējuma un datu apstrādes – skatos, turklāt katrs no tiem tiek veikts atsevišķā logā. Katram no šiem logiem virsrakstā ir datubāzes objekta nosaukums, kā arī skata nosaukums:

3.4.1. Objektu attēlošanas skati

Veidojot un lietojot datubāzes objektus, tie tiek attēloti dažādos skatos. Piemēram, darbā ar tabulām parasti izmanto šādus skatus:

  • tabulas noformējuma skatu (Table Design), ko lieto struktūras veidošanai. Piemēram, veidojot tabulu, šajā skatā nosaka lauku vārdus, datu tipus un to īpašības:

  • tabulas datu skatu (Table Data View), ko lieto datu attēlošanai, ievadīšanai un rediģēšanai:

3.4.2. Objektu attēlošanas skatu atvēršana

Lai aizvērtu objektu atvērtu vajadzīgajā skatā, lieto objekta konteksta izvēlnes komandas:

  • Open – atvērt tabulas un vaicājumus datu skatā (Table Data View), formas – formas skatā (Form Design (read-only)), pārskatus – pārskata skatā (Report Design (read-only)). Gan formu un pārskatu noformējuma, gan attēlošanas skatus nodrošina OpenOffice.org Writer lietotne, turklāt šie skati atšķiras tikai ar to, ka attēlošanas skatā noformējuma kontroles ir neaktīvas un nepieejamas un dokumenta noformējums nav maināms;
  • Edit – atvērt objektu noformējuma skatā (Table Design, Query Design, Form Design un Report Design). Sk. iepriekš minēto par uz formu un pārskatu dokumentiem.