4. OPENOFFICE.ORG BASE LIETOŠANAS PAMATI

4.3. Darbības ar datubāzes objektiem

Tādas darbības kā atvēršana, saglabāšana, aizvēršana un dzēšana dažādiem datubāzes objektiem tiek veiktas vienādi. Kā piemērs tiks apskatīta šo darbību veikšana ar tabulām.

3.2.1. Objekta atvēršana

Lai objektu atvērtu, izpilda kādu no darbībām:

 • izpilda dubultklikšķi uz objekta ikonas datubāzes objektu izvēles rūtī:

 • lieto konteksta izvēlnes komandu Open:

 • objektu var atvērt arī noformējuma skatā, lietojot konteksta izvēles komandu Edit:

 • iezīmējot datubāzes objektu un konteksta rīkjoslā izvēloties objekta atvēršanas vai rediģēšanas pogu (Open Database Object/Edit);

 • izmantojot rediģēšanas izvēlnes (Edit) datubāzes objekta atvēršanas (Open Database Object...) vai rediģēšanas (Edit...) komandas.

3.3.2. Objekta saglabāšana

Lai objektu saglabātu pēc izstrādes, objekta izstrādes logā izpilda kādu no darbībām:

 • piespiež standarta rīkjoslas saglabāšanas pogu (Save);
 • izmantojot failu izvēlnes (File) datubāzes objekta izstrādes saglabāšanas (Save) komandu.

Saglabājot objektu pirmo reizi, atveras dialoglodziņš Save As, kurā:

 • tekstlodziņā Table Name (tā nosaukums var mainīties atkarībā no datubāzes objekta veida) ievada objekta nosaukumu:

 • piespiež pogu .

Tabulās datu ieraksts tiek saglabāts pēc to ievades pabeigšanas. Lai tabulu saglabātu neatkarīgi no ieraksta ievades, objekta datu skata logā izpilda kādu no darbībām:

 • piespiež rīkjoslas ierakstu saglabāšanas pogu (Save Current Record);
 • izmantot failu izvēlnes (File) ierakstu saglabāšanas (Save Current Record) komandu.

3.3.3. Objekta aizvēršana

Lai objektu aizvērtu, izpilda kādu no darbībām:

 • objekta loga kreisajā augšējā stūrī piespiež loga aizvēršanas pogu ;
 • izmanto failu izvēlnes (File) objekta loga aizvēršanas (Close) komandu.

Ja objekta izstrādes skatu ver ciet un tas nav saglabāts, atveras brīdinājuma dialoglodziņš, kurā tiek jautāts, vai saglabāt izmaiņas:

Līdzīgs dialoglodziņš tiek atvērts, ja ver ciet tabulas datu ievades skatu un izmainītie ieraksti vēl nav saglabāti:

Dialoglodziņā, piespiežot pogu , izmaiņas tiek saglabātas.

3.3.4. Objekta dzēšana

Dzēst var tikai aizvērtu objektu.

Lai objektu dzēstu:

 • atlasa objektu datubāzes objektu izvēles rūtī:


 • dzēš objektu, izpildot kādu no darbībām, piemēram:
  • piespiež taustiņu ;
  • lieto konteksta izvēlnes komandu Delete:

 • izmantojot rediģēšanas izvēlnes (Edit) objekta dzēšanas (Delete) komandu.

Atveras brīdinājuma dialoglodziņš, kurā jautāts, vai vajag dzēst objektu:

Dzēšanu apstiprina, piespiežot pogu .