4. OPENOFFICE.ORG BASE LIETOŠANAS PAMATI

4.2. Datubāzes darba vide

Datubāzes darba vidi Base veido galvenais logs un atsevišķi datubāzes objektu logi, ko var atvērt aktivizējot attiecīgo objektu. Atkarībā no datubāzes objekta veida no šā loga var piekļūt ar objektu saistītām funkcijām, izmantojot rīkjoslas un loga izvēlni, kā arī aplūkot, ievadīt vai izdrukāt attēlotos datubāzes ierakstus (atkarībā no datubāzes objekta).

3.2.1. Galvenais logs

Base galvenais logs, ja ir atvērta datu bāze, izskatās šāds:

1M5L_02_41_03

3.2.1.1. Izvēlne

Galvenā loga izvēlne ir atrodama datubāzes galvenā loga augšējā daļā – virs rīkjoslām. Šajā izvēlnē ir atrodamas failu (File), rediģēšanas (Edit), skatu maiņas (View), ievietošanas (Insert), rīku (Tools), logu (Window) un palīdzības (Help) apakšizvēlnes.

3.2.1.2. Rīkjoslas

Pēc noklusējuma galvenajā Base logā ir redzamas divas – standarta un konteksta – rīkjoslas. Standarta rīkjoslā ir pieejamas jauna dokumenta (New), atvēršanas (Open), saglabāšanas (Save), kopēšanas (Copy), ielīmēšanas (Paste) pogas (veicot klikšķi uz tai blakus esošās lejup vērstās bultiņas, iegūst sarakstu ar formātiem, kādos var ielīmēt datus no starpliktuves), kā arī jaunu datubāzes objektu ievietošanas poga (noklusējumā tiek rādīta jaunas formas izveides izvēle , veicot klikšķi uz tai blakus esošās lejup vērstās bultiņas, iegūst iespējamo jauno objektu veidošanas sarakstu) un OpenOffice.org palīdzības izsaukšanas poga (OpenOffice.org Help). Savukārt konteksta rīkjoslā ir atrodamas atvēršanas (Open Database Object), rediģēšanas (Edit), dzēšanas (Delete) un pārsaukšanas (Rename) pogas. Konteksta rīkjosla un tās ikonas mainās atkarībā no izvēlētā datubāzes objekta veida (taču pogu nosaukumi paliek tie paši).

Lai jebkuru no rīkjoslām papildinātu:

  • piespiež pogu rīkjoslas labajā pusē;
  • redzamo pogu ('Visible Buttons') apakšizvēlnē ar klikšķi atzīmē nepieciešamo izvēles rūtiņu:

  • ja nepieciešamas papildu pogas, vai jāmaina vēl kādi citi rīkjoslas aspekti, izvēlamies plašākas rīkjoslas pilnveidošanu (Customize Toolbar).

3.2.1.3. Uzdevumu rūts

Uzdevumu rūtī ir atrodamas iespējamās darbības ar navigācijas rūtī izvēlēto datubāzes objektu veidu. Parasti tiek dotas izvēles veidot objektu izstrādes režīmā (piemēram, Create Table in Design View...), izveidot objektu ar vedņa palīdzību (Use Wizard to Create Table...), kā arī specifiski uzdevumi dotajam datubāzes objektu veidam (piemēram, tabulu uzdevumos ir pieejama skatu veidošana ar Create View...).

3.2.1.4. Navigācijas rūts

Navigācijas rūtī datu bāzes objektiem var piekļūt pēc to veida, piemēram:

  • Tables – pēc datu tabulām, ko izmanto datu uzglabāšanai un attēlošanai;
  • Queries – pēc vaicājumiem, ko izmanto datu atlasei pēc noteiktiem kritērijiem;
  • Forms – pēc formām, ko var izmantot datu ievadīšanai, rediģēšanai un aplūkošanai;
  • Reports – pēc pārskatiem par datu bāzē esošo informāciju.

3.2.1.5. Datubāzes objektu izvēles un priekšskatījuma rūts

Pēc tam, kad navigācijas rūtī izvēlas datubāzes objekta veidu, datubāzē esošo šāda veida objektu saraksts parādīsies rūtī, kas aizņem galvenā loga labējo apakšējo daļu. Daļu no šīs rūts aizņem arī priekšskatījuma rūts, kurā attēlojamo saturu var izvēlēties, izmantojot nolaižamo kombinācijlodziņu. Iespējamās opcijas ir None, Document un Document Information.

3.2.2. Datubāzes objektu logi

Datubāzes objekta logs tiek atvērts, to aktivizējot vai iezīmējot ar peles palīdzību un izvēloties no iznirstošās izvēlnes atvēršanas komandu. Atkarībā no datubāzes objekta tipa šim logam ir sava specifiska izvēlne un rīkjoslas, kā arī ir iespējams mainīt, dzēst datus, apskatīt un drukāt tos, rediģēt, izmantojot izveidotās formas: