2. IEVADS

Datubāzes plaši izmanto ražošanā, pārvaldē, tirdzniecībā u.c. Piemēram, ir datubāzes, kurās apkopota informācija par Latvijas iedzīvotājiem (Iedzīvotāju reģistrs), uzņēmumiem (Uzņēmumu reģistrs), pakalpojumiem (gāze, elektroenerģija, tālrunis u.c.), pirkstu nospiedumiem (policija) u.tml.

Datubāzes veido un lieto, izmantojot datu bāzes pārvaldības sistēmas jeb datubāzes lietotnes, kas organizē datus datubāzē, nodrošinot to uzglabāšanu, apstrādi, atlasi un drošību. Kā piemērus minēsim Microsoft Access, dBase, Paradox, ORACLE, OpenOffice.org Base.

Mācību materiāls atbilst valsts vispārējās vidējās izglītības standartam mācību priekšmetā „Informātika” un ECDL 5. moduļa „Datubāzu lietošana” programmai.

Šajā materiālā ir aplūkota datu bāzes lietotne OpenOffice.org Base un tiks apskatīti šādi jautājumi:

  • datubāzes jēdzieni;
  • tabulu (tables), vaicājumu (queries), formu (forms) un pārskatu (reports) veidošana un modificēšana;
  • tabulu saistīšana savā starpā;
  • informācijas izguve no datu bāzes;
  • informācijas izdrukāšana.