Viedo materiālu darbības princips

Termohromo, mehanohromo un elektrohromo materiālu darbības princips ir samērā līdzīgs, mainās tikai darbību ierosinošais signāls.

1att

1. att. Elektrohromisks stikls, kuram plūstot cauri elektriskajai strāvai, tas satumst.

Magnetoreoloģisko un elektroreoloģisko materiālu darbības princips samērā līdzīgs, abu materiālu ierosinātājs ir magnētiskais vai elektriskais lauks, kas sakārto laukam pakļautās daļiņas noteiktā secībā [2].

2att

2. att. Magnetoreoloģisks materiāls, kas magnētiskā lauka ietekmē maina viskozitāti atkarībā no daļiņu sakārtojuma vielā [3].

Termotropo materiālu darbības princips balstās uz temperatūras maiņu, kā rezultātā molekulas sakārtojas noteiktā secībā.

3att

3. att. Termotrops materiāls, kura molekulas temperatūras ietekmē atgriezeniski sakārtojas noteiktā secībā un mainās materiāla agregātstāvoklis [4].

Formas atmiņas materiāli temperatūras ietekmē maina savu struktūru, daļiņām sakārtojoties noteiktā kārtībā.

4att

4. att. Formas atmiņas materiāls, kas tiek pakļauts deformācijai un vēlāk temperatūras ietekmē atgūst savu sākotnējo formu [5].