MODERNIE MATERIĀLI. ANOTĀCIJAS

Interneta resursu saites un norādēs uz bibliotēkā atrodamo literatūru un šo avotu anotācijas:
- par polimēriem un to izstrādājumiem - skatīt šeit,
- par teflonu - skatīt šeit,
- par modernajiem materiāliem - skatīt šeit.