Literatūras saraksts

1. M. Kalniņš, Ē. Neimanis, V. Kaļķis. Lielmolekulārie savienojumi, Rīga, Zvaigzne 1981g

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene

3. http://www.mikolka.info/2007/02/19/teflon/

4. http://pslc.ws/russian/ptfe.htm [5] http://pslc.ws/russian/ptfeidea.htm [6] M. Kalniņš. Polimēru fizikālā ķīmija