Īpašības

Politetrafluoretilēns ir polimērs, kas sastāv tikai no oglekļa un fluora. Tas ir plastmasa, kurai piemīt unikālās fizikālās un ķīmiskas īpašības. To var uzskatīt par polietilēna atvasinājumu, kura molekulā visi ūdeņraža atomi aizvietoti ar fluora atomiem:

2att

Politetrafluoretilēnu biežāk pazīst ar zīmola nosaukumu teflons, kaut gan dažreiz to sauc par fluorplastu-4 un synocolonu. Teflonā ārkārtīgi garas oglekļa atomu ķēdes ir it kā "ietītas" fluora atomos, turklāt ķīmiska saite starp fluoru un oglekli ir ļoti stipra. Tādēļ teflons ir ķīmiski ļoti inerts materiāls, kas nereaģē pat ar karaļūdeni. Teflonu iznīcina sārmu metālu sakausējumi un hlora fluorīds. Teflons ir ārkārtīgi slidens materiāls.

Teflons – balta, plānā slānī caurspīdīga viela, kas pēc izskata atgādina parafīnu vai polietilēnu. Teflons ir ļoti izturīgs zemās un augstās temperatūrās, tas ir elastīgs pat no - 70 oC līdz +270 oC temperatūrā. Fluorplasts-4 ir lielisks izolācijas materiāls.

1tab

PTFE makromolekulas ir lineāras. Polimēra vidēja molekulmasa var sasniegt 106. Tas viegli kristalizējas, makromolekulam kristalītos ieņemot spirālveida konformācijas. Kristalizējoties veidojas blīvi kristalīti. Šīs polimērs ir ķīmiski izturīgākais, tas nedeg un nešķīst nevienā no šķīdinātājiem. PTFE ir niecīgs berzes koeficients.

Fluors ir ļoti „dīvains" ķīmisks elements. Molekulas, kas to saturur, „negrib” atrasties blakus citam molekulam, kurās jau ir fluora atomi. Tieši tāpēc, ka politetrafluoretilēna molekulā ir ļoti daudz fluora atomu, molekulas atrodas tik tālu cita no citas, cik vien tas ir iespējams. Tāpēc teflona virsma, atgrūž citus meteriālus, un pie teflona nekas nepielīp.

3att