1. Virsmas aktīvas vielas

Virsmas aktīvas vielas ir ķīmiskie savienojumi, kas koncentrējas uz fāžu saskaršanās virsmas un samazina virsmas spraigumu un ļaujot saslapināt virsmas, kas parasti neslapinās. Tārodas daļa no šo vielu tīrošas spējas (ļaujot ūdenim saslapināt hidrofobas virsmas un atdalīt no tām netīrumus).