Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

1.6. Biodegradējamie polimēri Latvijā

Pašlaik Latvijā tiek veikti pirmie soļi biodegradējamo produktu ražošanas jomā, konkrētāk, tiek veikta biodegradējamo produktu ražošana no biopolimēru pusfabrikātiem - granulām. To veic uzņēmumi, kā, piemēram, Flexoplastics un Multipacks un Baltic BioPlastics.

Biodegradējami iepakojuma materiāli tiek izmantoti arī vairākos pārtikas ražošanas uzņēmumos un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos Latvijā, piemēram, veikalu tīklā Sky, Maxima, Rimi, Elvi (skat. 21. att.).

21att

Ja aplūko iespējamās biodegradējamo polimēru ražošanas iespējas Latvijā un iespējamās izejvielas, tad perspektīvākā no izejvielām ir cukurbietes. No cukurbietēm iegūta PLA cena ir vismazākā salīdzinājumā ar citām izmantojamām izejvielām (skat. 2. tabulu), līdz ar to šāds ražošanas process, iespējams, būtu ekonomiski visizdevīgākais.

1. tabula

Izejvielu patēriņš un izmaksas 1 kg PLA ražošanai Latvijas apstākļos [8]

 

Izejvielas veids

Cietes/cukura saturs, %

Izejvielu patēriņš, kg/kg PLA

Ls/kg izejvielas

Ls/kg PLA

Kartupeļi

18,1

8,51

0,170

1,45

Kvieši

61,0

2,52

0,092

0,23

Mieži

58,0

2,66

0,096

0,26

Cukurbietes

17,0

9,00

0,022

0,19

Sausās piena sūkalas, mitrums 4%

69,8

2,21

0,270

0,60