Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

ZAĻĀ ĶĪMIJA

Kas ir zaļā ķīmija?

Zaļā ķīmija ir gan rītdienas, gan šodienas ķīmija. Tā balstās uz vairākiem principiem (sk.1.pielik.), kas nodrošina, lai gan procesi, gan produkti ir tīri un nekaitīgi videi. Zaļajā ķīmijā cenšas taupīt gan enerģiju, gan izejas materiālus. Praktiski tas nozīmē, ka “zaļie” procesi bieži ir lētāki kā tradicionālās (ierastās) metodes. Daži pašreiz rūpniecībā lietotie procesi jau ir “zaļi”, un zaļās ķīmijas lietošana kļūst plašāka, jo tā ir videi draudzīga. Arī likumdošanas un starptautiskās vienošanās paredz samazināt vides piesārņošanu (Vīnes konvencija u.c.).

Viena no zaļās ķīmijaspamatidejām ir censties novērst kaitīgu un agresīvu, vidi piesārņojošu materiālu rašanos nevis ražot tos un tad satīrīt.

Zaļā ķīmija:
1) ir droša,
2) taupa izejmateriālus un enerģiju,
3) efektīvāk izmanto (investīcijas) ieguldītoslīdzekļus.