Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

Ķīmija un sabiedrības ilgtspējīga attīstība

ZAĻĀ ĶĪMIJA

Ievads

Pasaulē mūsdienās ir ļoti daudz problēmu, kassaistītas ar dabas piesārņojumu, ko rada rūpniecības un ķīmijas industrijasražotnes. Tāpēc pēdējos pāris gadu desmitos tiek veltīts daudz pūļu, laisamazinātu industrializācijas kaitīgo ietekmi uz vidi. Šis process aizsākāsbūtībā pateicoties problēmai par ozona slāņa noārdīšanos un tai sekojošajaidažādu valstu reakcijai.

1985. gada 22. martā tika pieņemta Vīneskonvencija par ozona slāņa saglabāšanu un tam kaitīgo savienojumu lietošanasierobežojumiem [1]. Šis process attīstījās tālāk un tika uzsākti vairākiprojekti, kas vērsti uz to, lai ķīmiju padarītu videi draudzīgāku.

Zaļās ķīmijas pamatprincipi pirmo reizi tikanoformulēti Paula Anastasa (Paul Anastas) un Džona Vārnera (John Warner)grāmatā Green Chemistry: Theory and Practice [2].

Mūsdienās zaļā ķīmija ir attīstījusies krietnitālāk, taču joprojām tajā daudz kas vēl nav noformulēts līdz galam, bet tā ļotistrauji attīstās. Daudzi pētījumi, kas tiek veikti zaļās ķīmijas jomā, var rastpielietojumu citās ķīmijas (un ne tikai) jomās.

Pasaulē tiek plašiatbalstīti pētījumi zaļās ķīmijas jomā. Tos atbalsta gan privātās firmas, ganvaldības, gan starptautiskas organizācijas [3]. Sagaidāms, ka nākotnēzaļās ķīmijas jautājumi kļūs vēl aktuālāki un tā kļūs par pastāvīgu jebkurasrūpnieciskās saimniecības pavadoni, pretējā gadījumā mūsu nākotnes vīzija irvisai drūma...

Šajā darbā mēs centāmies iekļaut apskatu pargalvenajiem zaļās ķīmijas pamatprincipiem un attīstības virzieniem.