Notekūdeņu attīrīšana. Anotācijas

Informācijas resursos atrodama papildus informācija par notekūdeņu attīrīšanu. Izmantojiet tos darbam ar tekstu.

Skatīt šeit.